top of page

מכרז ה"עבודה בעיניים" בפוריה כפר עבודה

עודכן: 3 ביוני 2022


פוריה כפר עבודה

בכל פעם אנו נתקלים בהפתעה חדשה במכרז זה. השבוע הועברה אל מערכת העיתון הודעה מטעם העותרים כנגד תקינות המכרז שנעשה במכרז ליחידות דיור בפרויקט בפוריה כפר עבודה.


בהודעה נטען ע"י בא כוחם כי לנוכח החומרים שהועברו ושלא הועברו ע"י מנהל מקרקעי ישראל עולה תמונה חמורה המעידה כי בהליך המכרז נשוא העתירה לא קיים כל תיעוד להגרלה שנערכה, אפילו לא נערך פרוטוקול של ההגרלה, ועוד... אם לא די בכך, עד היום רשות מקרקעי ישראל טרם גילתה מי הם חברי וועדת המכרזים!!"


"...זהו פגם יסודי היורד לשורש העניין והמשליך מהותית על אמינות ותקינות המכרז כולו. ועל תוקפן וכשירותן של התוצאות בכלל הקבוצות ולא רק בקבוצה נשוא העתירה".

עוד טוען עו"ד איתמר בן זאב בשם העותרים כי: "...יש בפגם זה כדי להביא לבטלות void של ההגרלה עצמה ושל תוצאות ההגרלה במכרז נשוא העתירה ובהתאם להצדיק מת צו לקיומה של הגרלה חדשה – מתועדת בנוכחות המציעים...".


על כך אמר לואיס ברנדייס שופט אמריקאי מבית המשפט העליון כי: "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר".


שוב אנו כציבור עדים לריקבון ברשויות הציבוריות המרקיע לשחקים גבוהים יותר ויותר. מזל שהפעם עינו הפקוחה של השופט צרפתי צדה את הפויילישטיק לכאורה במכרז.
#פוריהכפרעבודה#מכרז#קרקעות#מכירתקרקע#מנהלמקרקעיישראל#רשותמקרקעיישראל#איתמרבןזאב

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page