top of page

מה קשה כל כך לטפל ולחסוך כסף... שמישהו יוריד את השלטר...

עודכן: 19 באפר׳ 2022מזה מספר חודשים אני מדווח למוקד העירוני חזור ונשנה על כיתות לימוד ומחשבים שדולקים 24/7 בבית הספר "עמל במעלה".


נראה כי פניותיי נופלות על אוזניים ערלות ועולם כמנהגו נוהג. זה מסוג המקרים בו התושב מבין שפניה למוקד העירוני, השיחה עם המוקד העירוני, כמוה כמו לדבר ללמפה כשפת העם.


חבל מאוד שבימים בהם העירייה לא בוחלת בשום אמצעי כדי לחלוב את תושביה ואורחיה בדוחות חניה, מדידות מנופחות וכד', לא טורחת היא קודם לחנך את עובדיה או המחזיקים בנכסיה, להוריד את שלטר החשמל בכל סוף יום עבודה. למה?


תושב העיר, י.מ.

תושב שכואב את ההתנהלות הקלוקלת בעיר

אולי יעניין אתכם...