top of page

מדריך מקוצר להגשת הצעה למכרז באופן מקוון

עודכן: 19 באפר׳ 2022

מכרז טבריה המושבה הינו מכרז לבנייה עצמית (מגרשים דו משפחתיים וחד משפחתי) שהיה אמור להסתיים ביום 31.1.2022 ולשמחת רבים הוארך עד ליום 21.2.2022. בשל כך מצאתי לנכון לכתוב, בשנית, מדריך קצר להגשת המכרז המקוון.


צעד ראשון הוא להיכנס לאתר של רמ"י מכרזים ולקרוא בעיון את חוברת המכרז (מכרז מס' צפ/364/2021).

שנית, להירשם באתר של ממשל זמין. לצורך הרישום תצטרכו למסור פרטי זיהוי שונים (קיימת בחירה). המלצתי היא להצטייד בתעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי (כאמצעי זיהוי בלבד, לא נעשה בכרטיס חיוב), תאריך אחרון יציאה מהארץ / תאריך שינוי מצב אישי (נישואין / גירושין / התאלמנות).


שלב הבא, הוא לבדוק לאיזו קבוצה אתם משתייכים מבין הקבוצות שזכאיות להגיש הצעה: נכים/ בני מקום/כלל הציבור. יש לבדוק מהי הקבוצה המתאימה לכם ביותר על פי הקריטריונים המפורטים בחוברת המכרז. לכל קבוצה מוקצים מגרשים משלה!


קבוצת הנכים: יש להמציא אישור על הנכות מאת המוסד שקבע אותה וכן לחתום על תצהיר על פיו לא קיבלתם מגרש עקב הנכות וכי המגרש ישמש לצורך בנייה למגורי הנכה. בנוסף עליכם לחתום על תצהיר אי סבסוד (נספח ט').


קבוצת בני המקום: יש להמציא אישור תושבות ממחלקת הארנונה בנוסח המצורף לחוברת המכרז (קומה 3 בגליל סנטר) או תמצית רישום מורחבת ממשרד הפנים (בקניון, יש להזמין תור מראש). עליכם לוודא כי הנכם עומדים בהגדרת "בני מקום" כמפורט בחוברת המכרז. מחוסרי דיור יצטרכו להמציא גם אישור חסר דירה (ניתן לקבל ממילגם, קומה 1 בגליל סנטר) וכן לחתום על תצהיר בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים (נספח י'). כמו כן גם על קבוצה זו לחתום נספח ט'.


קבוצת כלל הציבור: נספח ט' ואם הנכם מחוסרי דיור יש צורך גם בנספח י'. ככל והנכם חיילי מילואים פעילים בהתאם להגדרה בקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל, עליכם לצרף אישור זכאות ותצהיר בנוסחים המצורפים לחוברת המכרז.


לידועים בציבור יש לצרף פס"ד הצהרתי מבית משפט או לחתום על נספח יב'. לזוגות אשר עומדים להתחתן- עליכם להמציא אישור על כך שנרשמתם ברבנות לפחות 3 חודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעה למכרז.

את ההצעה יש להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של רמ"י באופן עצמאי או באמצעות עורך דין שיוכל גם לאמת את חתימותיכם על התצהירים.


האמור אינו מפרט את כל תנאי המכרז ולא כולל את כל נספחיו ודרישותיו, לא נוגע לתוכן המסחרי והמשפטי בו ואינו מהווה בשום מקרה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. הגשת הצעה למכרז הינה באחריותו של המציע בלבד.


להתייעצות ללא התחייבות וללא עלות: 04-8674745, 050-9966523

בברכת שבת שלום, עדי און, עו"ד
#מכרזמקוון#רכישתדירה#רכישתקרקע#רכישת#בית#בניהעצמית#מגרשיםדומשפחתיים

פוסטים קשורים

הצג הכול

רק בגלל הרוח

מאת: מאיר אוחנה מלחמת "חרבות ברזל" שעדיין נושאת את השם הזה, עוטפת את האומה הישראלית באין ספור היבטים. מהנרצחים במעשי הטבח והזוועה מאותה שבת, דרך חטופים שעדיין שם בשבי חמאס וממשיך דרך חללי צה"ל שנופלים