top of page

"מגבירים את האור בגליל התחתון"

יוזמה חברתית חדשה בגליל התחתון הפגישה בין צעירים לוותיקים במהלך חג החנוכה


תמונה: יפה ענבים ורותי מור ממושב ארבל

במהלך ימי חג החנוכה התקיים בגליל התחתון הפרויקט הקהילתי "מגבירים את האור" אשר הוקם בכדי להגיע אל שורדי שואה ותושבים בודדים ביישובי המועצה ולקיים עימם מפגש הדלקת נרות חנוכה וזאת במטרה להגביר את השמחה ואת האור בליבם של הוותיקים.


אוכלוסיית המשתתפים ביוזמה כללה מגוון של תושבים מיישובים שונים אשר נרשמו מבעוד מועד לפרויקט והותאמו לאוכלוסיית היעד הוותיקה ביישוב מגוריהם וביישובים אחרים, בנוסף השתתפו גם בני הנוער שנפגשנו עם וותיקים בתוך היישובים עצמם. המבקרים נדרשו להצטייד בחנוכיות ובסופגניות והביקורים עצמם כללו את מנהגי החג המוכרים בהם הדלקת נרות, מזמורי חנוכה ואכילת סופגניות כאשר הדגש הוא על החיבור בין אנשים בתוך הקהילה ועל החיבור הבין דורי והמרתק שיצרו המפגשים. את היוזמה הובילה מור גלזר רכזת ותיקים במרכז הקהילתי גליל תחתון והשתתפו בה היישובים הזורעים, בית קשת, שרונה, שדמות דבורה, כפר קיש, ארבל וגבעת אבני.


בנוסף התקיים במרכז התרבות בגבעת אבני ערב הדלקת נרות לוותיקי המועצה אשר כלל בין היתר שירה בציבור ואכילה ממיטב מאכלי החג המסורתיים של עדות ישראל השונות.
#גלילתחתון#מגביריםאתהאור#הזורעים#ביתקשת#שרונה#שדמותדבורה#כפרקיש#גבעתאבני#ארבל#מרכזקהילתי#הדלקתנרותחנוכה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page