top of page

מבצע חיסונים בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים בטבריה


צילום: דוברות עיריית טבריה


אמש החל מבצע חיסוני ילדים בגילאי 5-11 בטבריה.

בשלב הראשון משתתפים במבצע שמונה בתי ספר ברחבי העיר.

בית הספר "ארליך" בטבריה החלו להתחסן על ידי צוות האחיות של משרד הבריאות. ובנוכחות מנהלת ביה"ס סורית אור.


#חיסון#חיסונים#בתיספר#קורונה#תלמידים#טבריה#עירייתטבריה#אחיות#משרדהבריאות

אולי יעניין אתכם...