top of page

לראשונה אושר חוק ייעודי למאבק בפרוטקשן

דוברות השר לביטחון לאומי

רבים לא מאמינים שאיתמר בן גביר מסוגל ליישם הבטחות, אני כן מאמין! והנה, החוק למאבק בפרוטקשן אושר סופית בכנסת אחרי קריאה שניה ושלישית.

החוק של סיעת עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למאבק בפרוטקשן, שהוביל ח"כ יצחק קרויזר, עבר בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. את החוק הגישו ח"כ יצחק קרויזר ואלמוג כהן מטעם עוצמה יהודית.

הצעת החוק הינה חלק מהדרישות של השר בן גביר בהסכמים הקואליציוניים בין עוצמה יהודית לליכוד.

על פי הצעת החוק, יוגדר עונש מאסר חובה מינימלי ואפשרות של מאסר של שנים רבות על עבירת פרוטקשן.

בנוסף, הצעת החוק נותנת לראשונה מענה משפטי לתופעת הפרוטקשן, כאשר עד כה רק איום ישיר של סחיטה היה נחשב איום, אך כעת, לאחר העברת החוק, די בקבלת כספים עבור שירות שאינו הולם את התמורה בכדי להרשיע על עבירת הפרוטקשן.


כמו כן, לראשונה בספר החוקים של מדינת ישראל הוכנס לחוק חילוט כספים בעבירות אזרחיות, ניתן יהיה לקחת כספים מעבריינים שהושגו באמצעות סחיטה ודמי חסות, זאת גם ללא הרשעה פלילית, אלא ברף הוכחה הנמוך בהליך אזרחי.


בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "נטילת דמי חסות ("פרוטקשן") היא שיטה לסחיטת כסף מקורבנות על ידי עבריינים או ארגוני פשיעה. בשנים האחרונות, הפכה תופעת נטילת דמי חסות למכת מדינה, עם זאת, כיום אין בישראל חוק שקובע ענישה או הגדרה ייחודית לנטילת דמי חסות, עובדה שמקשה על אכיפה ומיגור של התופעה".

"בהתאם לכך, מוצע לחוקק חוק להתמודדות עם תופעת נטילת דמי החסות. להגדיר את הפעולה העבריינית של נטילת דמי חסות כעבירה שבצידה עונש מאסר חמור ועונש מינימום, לקבוע שהמעשה מהווה עוולה אזרחית ולתת כלים בידי רשויות החוק".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הבטחנו, וכעת מקיימים. החוק החשוב הזה ישנה את פני השטח במלחמה בפשיעה בדרום ובצפון. זהו צעד נוסף במאבק כנגד משפחות הפשע והחזרת המשילות. על זה נבחרתי ואני שמח על העברת החוק. מברך את חברי ח"כ יצחק קרויזר שקידם את החוק".

ח"כ אלמוג כהן עוצמה יהודית
ח"כ אלמוג כהן שימוש בתמונה עפ"י סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים

ח"כ אלמוג כהן:

"הפרוטקשן הוא איום המהווה אתגר בטחוני אשר קורא תיגר על ריבונותה של מדינת ישראל. הצעת חוק עונש המינימום תייצר מאזן הרתעה אשר יסייע במיגור כנופיות הטרור הפלילי וביחד עם שיפור שכר השוטרים וגיוסם של אלפי שוטרים נוספים, יחנוק את קנה הנשימה הכלכלי של ארגוני הטרור הפלילי".אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page