top of page

לומר תודה ולהכיר תודה זו המצווה

אז אעשה את המצווה ואכן אני מקדיש את הכרת הטוב והתודה לך רועי מזרחי ולעובדי "מי רקת" בטבריה. וכי למה?

דחסן אשפה תמונה לקוחה מהרשתות החברתיות של הייצרן שאול
דחסן אשפה - תמונה לקוחה מהרשתות החברתיות של הייצרן שאול

ביום רביעי השבוע יצא לי לעבור באחד המדרכות בעיר ע"י קופת חולים והסופר-פארם בעיר בעודי עובר במדרכה אני שומע מים נוזלים, כמו ברז פתוח. הצצתי ימינה, שמאלה ואחורה ואני רואה ברז מים שבור ונוזל והמים זורמים להנאתם ומתבזבזים מים יקרים לכל הדעות.

אצלי הרגל, כאשר אני רואה משהו שבור / פסול / מסוכן / פגום כמו גם משהו יפה אני תמיד מעיר ו/או מאיר על הדברים ועל התקלות. וכך עשיתי גם הפעם והתקשרתי למהנדס המים במי רקת, רועי מזרחי ודיווחתי על הנזילה.

לא עברו כ-30 דקות וקיבלתי סרטון הממחיש את התקלה והנזק ואת הדיווח של עובדי מי רקת שגם הסבירו מה היה ומה קרה עם נזילת המים. ובא לציון גואל הכל תוקן ואפילו שעון המים הוחלף הוא היה תקול.

בכדי לצאת עם עוד מצווה, עברתי ברחוב הפרחים שמאחורי גן העיר, בטרם הגיעי אל פלאפל אורית הבחנתי שבמקום בו היה פח גדוש ועמוס לעייפה תמיד, שהסירחון עולה ממנו והקרטונים גולשים לצדדים אבל... לפתע צד את עיניי משטח בטוח נקי מסודר עם פסי החלקה למכולה / לדחסן, עם ניקוז של מיצי אשפה באופן מקצועי להפליא. ממש אהבתי. הכל מתוחם מסודר נקי וחסר אפשרות להיות אחרת. מייד התקשרתי למנכ"ל העירייה, שמעון פיניאן ומסרתי לו את מלוא הערכתי על הפתרון, הרעיון, הביצוע ועל ההסבר שלו מה עומד להיות שם. כן דחסן אין יותר בחוץ כלום והכל בתוך הדחסן כולל המיצים.

אז הנה עשינו את מצוות הכרת הטוב בשם כל תושבי טבריה למי שמגיעה הברכה. תודה!

6 צפיות

אולי יעניין אתכם...