top of page

יחתום או לא יחתום

עודכן: 29 במאי 2022

כולנו שואלים את עצמנו במיוחד אנשי הימין האם ביבי נתניהו יחתום על הסדר טיעון או לא יחתום.



ביבי נתניהו, אל תחתום על עסקה, אם תורשע המדינה תבער, אני בטוח

הבעיה הגדולה היא שבין הלב לבין השכל הישר, אין קשר. גם בוחן לב וכליות לא יכול לדעת מה לעשות. הלב אומר שהמערכת הביאה את המצב לכדי אבסורד, השיטה פשטה רגל כולנו רואים, בלי לשים לב השיטה של מערכת המשפט והחוק העירה, את האריה, את ראש הממשלה, את ביבי נתניהו גדול מנהיגי העולם. לא איזה חתול רחוב.


אין לך סיכוי בהליך הפלילי שתפרו לך. לא משנה כלל כמה אתה צודק. אחרי הכל אין בית המשפט מתיימר להוציא את הצדק לאור, יש רק משפט פלילי אותו תפרו. התוצאה ידועה וכתובה מראש במשפט פלילי, על אחת כמה וכמה כאשר שופטיך נמנים עם האליטה והם חפצים להגיע לעליון. אתה תורשע, כי תפרו לך תיק! טוב יותר או טוב פחות בדיוק כמו לכל שרי המשפטים שרצו לשנות את המערכת ואת השיטה ולהסיר מעל העם את שיטת אהרון ברק ולאזן את הרכב השופטים בעליון בהתאם לחלוקת העם בין ימין ושמאל.


מצידו השני, מנהיג בשיעור קומה כשלך ביבי נתניהו צריך להילחם ולהיאבק לסילוק האפלה והחושך ממערכת המשפט והחוק ולבצע שינו עמוק במערכות, ולהוביל את המחנה לשינוי המתחייב למען לא יפגע אפילו גור אריה אחד מבני ישראל.


אם לא אתה תעשה זאת, אז מי כן? ציבורית חתימה על עסקה כמוה כנטישת המאבק כנגד מה שנעשה מזה זמן רב במערכת המשפט. אין בכוחם של הבאים אחריך להילחם בכוחות האדירים האלו. כל המועמדים בימין ולבטח בשמאל יגידו "יש שופטים בירושלים". אבל למעשה אין! אתה יודע זאת. ואם יש הם ממחנה האליטות של השמאל שלא מצליח לנצח אותך בקלפי.


יש מערכת שלקחה את החוק לידיה והפכה עצמה לסוג של חלופה לבית המחוקקים, לכנסת ישראל אותה בחרנו אנחנו העם. קיימת מערכת שחושבת כאילו היא אלוהים, ישו, מוחמד ובודהה גם יחד.


ביבי נתניהו, אל תחתום על עסקה, אם תורשע המדינה תבער, אני בטוח, אני גם בטוח שלא תזוכה, אבל אני בטח שאתה תחזיר מאבק ומלחמה שאיש לא מצפה לה למעט אהרון ברק שמבין את גודל הטעות להעיר את האריה. אני בטוח שיורשיך לא ימשיכו את המאבק, כי רק אתה יכול. העם איתך תחזיר מלחמה כמו שאתה יודע.


אגב, גם לא אתפלא אם נגלה שלקחת את הפרקליטות לסיבוב ביחסי ציבור ודעת הקהל בעניין עסקת הטיעון, אחרי הכל הכתבים ש"אוהבים" אותך, ממש בלחץ.





#עסקתטיעון#חתימה#בנימיןנתניהו#ביבינתניהו#ביתמחוקקים#כנסתישראל#פרקליטות

אולי יעניין אתכם...