top of page

יחי ההבדל הקטן בין טבריה ועמק הירדן לחצור, שם יש הקלות בארנונה כאן מעלים


למה בחצור הגלילית יש הקלות בצו הארנונה! ואילו בטבריה ובעמק הירדן מעלים תעריפים

ואף אונסים תושבים עם דוחות חניה במוטיבציית יתר, העלאת תעריפי השילוט כמעט פי שלוש, וגביה ואכיפה סלקטיבית בהיטלים, אגרות, אכיפה וכד'. ואילו בחצור נראה שיש מגמה הפוכה.

הנהלת המועצה בחצור הגלילית אישרו הקלות נוספות בארנונה. ראש המועצה, שמעון סויסה: "יצרנו את צו הארנונה המקל ביותר בגליל ומהמקלים במדינת ישראל".

חלק מאותן הקלות הן אי חיוב בגין סעיפים שבעבר חויבו והוחלט שלא לחייב יותר תוך התחשבות ואיזון בין יכולות המועצה לבין התושב.

על שורת הקלות אלו הוסיפו גם את ביטול החיובים ואף זיכוי התושבים בגין מחסנים שאינם צמודים וחניות מקורות.

כזכור, בעקבות סקר נכסים שהתקיים בישוב בהתאם לדרישת משרד הפנים, הופיעו מספר חיובים לתושבי חצור הגלילית בדומה לסקרים שנעשו בכל הערים בארץ. יש לציין כי מנהלת הגבייה וגזברית המועצה, סופי מאור, חתמה בשבועות האחרונים על מאות שומות של זיכויים בגין הקלות שכבר נכנסו לתוקף.

כמו כן, ביטול החיוב בגין מחסנים הצמודים לבית, מקלטים בבניינים משותפים ובניינים פרטיים, בריכות שחייה פרטיות ומסתורי כביסה בבניינים משותפים.

משרד פנים אחד אבל אלף פנים לארנונה, למדידות ולשיטת החיוב. ביזיון קולוסאלי רב שנים בעניין זה. תוסיפו לזה אטימות וחוסר רגישות ותאווה לכסף ומצאתם לכם שיטה איך לאנוס את התושב. בחצור כנראה רגישים יותר.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page