top of page

יותר כסף לתושבים - פחות לבנקים


צילום ליאור פוזניאק
צילום ליאור פוזניאק

לראשונה מזה עשרות שנים בגליל התחתון - עומס המלוות צולל אל רף ה-50% וצפוי לרדת בעוד 10% עד לשנת התקציב 2025. המשמעות: פחות תשלומים על ריביות לבנקים ויותר כסף עבור התושבים.

השבוע אישרו חברי מליאת המועצה בקשת הלוואה על סך 1.4 מל"ש (מיליוני שקלים) וזאת בשונה מהלוואות שנלקחו בשנים האחרונות אשר היו גבוהות באופן משמעותי דוגמת 6.5 מל"ש בשנת 2021 וכאלו שגם הגיעו ל-10 מל"ש בשנים קודמות. ערכה הנמוך יחסית של הלוואה זו משקף את התחייבותה של הרשות ושל העומד בראשה ניצן פלג אשר ניתנה למשרד הפנים בדבר תכנית להורדת עומס המלוות של הרשות. התכנית החלה לפני כשנתיים והיא צפויה להביא בתוך מספר שנים בודדות לירידה משמעותית בעומס המלוות על תקציב הרשות ובכך לאפשר לה גמישות תפעולית רבה יותר בנושאים כספיים משמעותיים.


עומס מלוות על הרשות הוא אחת מן הרעות החולות של רבות מן הרשויות המקומיות בישראל, מבקר המדינה לשעבר יוסף שפירא היטיב לתאר בדו"ח ביקורת משנת 2014 בנושא זה את הדברים כך: "רשויות מקומיות נטלו מלוות מבנקים מסחריים באופן שיטתי ובסכומים גבוהים, לעתים בלי להתחשב במצבן הכספי וביכולתן לפרוע את המלוות. פיקוח משרד הפנים על הצורך במלוות לסוגיהם, אישורם על ידו והשימוש בהם בהתאם לייעודם לא היה מספק. נטילת המלוות לא שיפרה את מצבן הכספי של רשויות מקומיות לטווח ארוך ואף הרעה אותו, שכן היא לא דרבנה אותן להתייעלות כספית, השיתה עליהן נטל כספי כבד, הנציחה את תלותן במלוות ולמעשה - "משכנה" את עתידן למען ההווה."

מועצה אזורית הגליל התחתון עד לפני מספר שנים דורגה במקום ה-5 במדד הרשויות בעלות עומס המלוות הגדול בישראל, חשוב לציין כי הדבר לא מנע מהמועצה את קבלת פרס הניהול התקין שנה אחר שנה ברציפות. כמו גם חשוב לציין כי הדבר לא בא לידי ביטוי במאזן הכספים השנתי שעליו הקפידה הרשות לשמור ביציבות לאורך שנים רבות. אך עם זאת, עומס המלוות היווה נטל כבד על ההתנהלות התקציבית שכן הוא מחייב החזר משמעותי של כספי ההלוואה מדי שנה ובכך למעשה כובל את ידיה של הרשות מגמישות בביצוע פעולות תקציביות משמעותיות בעבור התושבים. קשיים אלו באו לידי ביטוי בעיקר בסירובים חוזרים ונשנים של משרד הפנים לבקשות של הרשות בדבר אישור לקבלת הלוואות או אישורים להסדרים ומהלכים כספיים שונים הדורשים אישור ממשרד הפנים. למעט הפגיעה הישירה בגמישות התפעולית של הרשות, כספים רבים שולמו לבנקים כפירעון ההלוואות וכריביות על מגוון הלוואות שונות בסכומים של מיליוני שקלים בשנה.

תוצאותיה הראשוניות של התכנית להורדת עומס המלוות אשר באות לידי ביטוי בהלוואה הנמוכה שאושרה השבוע התאפשרו בזכות התנהלות אחראית של הנהלת ומליאת המועצה במהלך השנתיים האחרונות, יחד עם זאת חשוב לזכור כי עם כניסתם של ההנהלה והמליאה החדשים זינקה הרשות במדד הסוציו אקונומי מ-6 ל-7 אשר פירוש הדבר הוא קיצוץ במענקי האיזון לרשות מן המדינה וצמצום משמעותי של יכולות הרשות לגשת ולזכות בקולות קוראים של משרדי הממשלה השונים אשר חלק גדול מהם מיועד למדדי סוציו 6 ומטה.

עוד חשוב לציין כי על אף התכנית להפחתת עומס המלוות שלקחה על עצמה הרשות אין פגיעה ביכולותיה הכלכליות של המועצה ולא בוצע קיצוץ בתקצוב השירותים והתשתיות אלא להיפך.

כמו כן גם "הר החובות" של הרשות קטן בהתמדה – כלומר, סעיפי הפעילות,

התשתיות והשירותים בתקציב השנתי ממשיכים לצמוח והם אינם נפגעים מלקיחתן של הלוואות נמוכות יותר במסגרת יישום התכנית. במהלכים אלו מציגה הנהלת המועצה התנהלות אחראית הצופה פני עתיד, במיוחד בתקופה זו של הקדנציה בשלטון המקומי המאופיינת דווקא בהגדלת נטל ההלוואות על ידי הרשויות המקומיות.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page