top of page

יוסי חדד הודה בטעות ותיקן מידיוסי חדד, חבר הוועדה הקרואה, ויו"ר ועדת השמות בעירייה, מיד כשנודע לו על הטעות שנעשתה בהחלטה של וועדת השמות בעירייה לשנות את שמו של גן העיר לגן יום כיפור מיד הוא חזר בו משינוי השם וביטל את ההחלטה ובמקביל העביר החלטה שגן העיר יחזור לשמו המקורי "גן העיר ע"ש שמעון דהאן".


ראשית, כל הכבוד לך, רק חבל שבעיריית טבריה יש הוראה להחרים את העיתון "כוכב הצפון" כי יו"ר הוועדה הקרואה, הפקיד הממשלתי, בועז יוסף הצהיר בפניי שהוא "לא משלם כסף למי שפוגע בו". כי אם הייתה העירייה מתייחסת ומגיבה לעיתון אולי הייתה נחסכת חלק מהכתבה משבוע שעבר. בכל מקרה המערכת מצאה לנכון כי חובתה לתקן מיד כשנודע לה והנה התיקון.


ואני תוהה ביני לביני היכן משרד הפנים? היכן מדינת החוק? המשטרה? הפרקליטות? הנה זה כתוב בשחור לבן. אז למה אתם לא מתקנים / חוקרים? תחקרו!!


#יוסיחדד #עירייתטבריה #עיתוןכוכבהצפון #חייםחליוה #גןהעירבטבריה #משרדהפנים #משרדהתיירות


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page