top of page

יונצח שמו של אבירם לוי ז"ל שנהרג באסון הכרמל


בין סעיפי ההחלטות במועצת העיר טבריה נתקלתי גם במעשה אחד טוב הראוי להערכה והוא סעיף 7 להחלטת המועצה מיום 11.5.2022

"...אישור הסכם בין עיריית טבריה

לבין עמותת אור אבירם ..."

בהסבר להחלטה נכתב ועדת ההקצאות המליצה, והוועדה אישרה את ההקצאה לשטח בגוש 15283 חלקה 47 ברחוב אורנית, בהחלטה נכתב:

"...מדובר בבן העיר אשר שירת בשב"ס ונהרג בשריפה בכרמל. המשפחה ביקשה להנציח אותו בבית בית כנסת בשכונת מגורי ההורים כאשר בשכונה אין בית כנסת".

יש לברך את יו"ר הוועדה הממונה, בועז יוסף, ואת חברי המועצה הממונה על קבלת החלטה עניינית, רגישה, לטעמי גם מתחייבת. הרי חלה עלינו חובה תמיד לזכור את מיטב בננו שנופלים על המשמר במערכות ישראל ובכל תחום בו הם מסכנים את חייהם למען הכלל ולמען האחר וזה רק המעט שנוכל להעניק לבני משפחתם שאיבדו את היקר להם מכל.

החלטתכם ראויה להערכה ואני תקווה ששמם של נופלים/ות נוספים מבניה של טבריה כמו מוריס לוי ז"ל, שגם הוא נהרג באסון הכרמל יונצח שמו בדרך ראויה, ואם יש עוד כאלו תבורכו על פועלכם זה.

זאת למען ידעו ילדנו ובני העיר טבריה והדורות הבאים מהיכן באנו ולהיכן נלך.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page