top of page

טרור ההצתות במגזר הערבי שריפת שש משאיות המכילות סולר במג'אר


הלילה הוקפצו שישה צוותים של לוחמי אש מתחנת הכיבוי טבריה בפיקודו של סגן מפקד המשמרת רשף שבי פרץ שפעלו לכיבוי שריפת מיכליות סולר בעיר מג'אר שבגליל התחתון.

עם הגעת צוותי הכיבוי למקום הבחינו כי מדובר בשש משאיות בוערות בחלק הקדמי שלהן כאשר קיימת סכנה ממשית למיכלי הסולר שמחוברים אליהן.

לוחמי האש פעלו לכיבוי הדליקה באמצעות קצף וזאת במקביל לקירור מיכלי הסולר המחוברים למשאיות הבוערות במטרה למנוע את התלקחותם ומתן הגנה על משאיות סמוכות לאלו שבוערות ועדיין לא נפגעו. תוך כדי מאמצי הכיבוי אנשי המקום פעלו לפינוי המשאיות שלא נפגעו למקום בטוח יותר.

תגובתם המהירה של לוחמי האש תוך ביצוע פעולות כיבוי משולבות במים וקצף והשתלטות על הדליקה עוד טרם הצליחה לפגוע במיכלי הסולר ובמשאיות הסמוכות לאלו שבערו ובכך נמעה פגיעה משמעותית הרבה יותר ונזק נוסף לרכוש.

האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש.

נסיבות פרוץ השריפה יבדקו ע"י חוקר דליקות.

את הידיעה העביר להב דני אליהו.

#כיבויאש #עירייתמגער #המשרדלבטחוןפנים

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page