top of page

טרור ההצתות במגזר הערבי שריפת שש משאיות המכילות סולר במג'אר


הלילה הוקפצו שישה צוותים של לוחמי אש מתחנת הכיבוי טבריה בפיקודו של סגן מפקד המשמרת רשף שבי פרץ שפעלו לכיבוי שריפת מיכליות סולר בעיר מג'אר שבגליל התחתון.

עם הגעת צוותי הכיבוי למקום הבחינו כי מדובר בשש משאיות בוערות בחלק הקדמי שלהן כאשר קיימת סכנה ממשית למיכלי הסולר שמחוברים אליהן.