top of page

חשיבות האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה

רוב המבוטחים בביטוח הפנסיוני המבוטחים באמצעות קרנות הפנסיה החדשות, בודקים או לפחות אמורים לבדוק את ההצטרפות או ההישארות בקרן הפנסיה לפי כמה מדדים. ראשית, דמי הניהול על ההפקדות החודשיות לקרן הפנסיה. כל חוסך מפקיד כל חודש את דמי התגמולים שלו בצירוף התשלום של המעביד עבורו, על הסך הכולל שמופקד כל חודש, הקרן גובה דמי ניהול.

כעובד לשעבר של מוסד ממשלתי, הוא נהנה מדמי ניהול מוזלים ביותר לקרן. אבל, הוא בכלל לא הבין ולא ידע את החשיבות של מנגנון האיזון של הקרן

שנית, דמי הניהול על סך הצבירה (הסכום שחסך) שעומדת לזכות החוסך הפנסיוני, ככול שהסכום גבוה יותר דמי הניהול אמורים לרדת. דבר נוסף , שיעורי הרווח של הקרן לחוסך הפנסיוני לאורך הזמן. את הסכום שנצבר לטובת החוסך הפנסיוני, בצירוף ההפקדות החודשיות שלו, הקרן משקיעה בשווקי ההון בארץ ובעולם, וכן בסוגי השקעות שונים. מסך כל ההשקעות, אני מזכיר כי 30% מובטחים בריביות צמודות למדד על ידי מדינת ישראל, זוהי הטבה משמעותית כפי שכתבתי לא מעט פעמים.


על שאר ה70% מנהלי הקרן אמורים להרוויח לאורך זמן, כל קרן לפי מסלולי ההשקעה שבחר החוסך. הזהיר יבחר במסלול תלוי גיל, ואז ככול שהגיל מתקדם יותר אחוז המניות נמוך יותר. לנועזים והצעירים אני מציע לבחור במסלול המניות, יש להם מספיק זמן ודרך לתקן ולהרוויח על מנת שיגיעו לחסכון/צבירה נאותים. אבל יש עוד פרמטר לא פחות חשוב בבחירת כדאיות הקרן.


אני מתכוון למנגנון האיזון האקטוארי שבקרן. כדי לא לסבך ובמילים פשוטות, עמיתי הקרן משלמים כל חודש עלויות ביטוח לקרן הפנסיה עבור הוצאות ביטוח למקרה מוות, וכן עבור הוצאות ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה/נכות.

סכום הכסף שגובה הקרן כל חודש אמור לממן את תביעות הנכות והשארים של כלל עמיתי הקרן. במידה והקרן גבתה סכומי ביטוח / פרמיות יותר מסך התביעות ששילמה, זהו עודף אקטוארי. במידה והקרן גבתה פחות מסך התשלומים הנדרשים, זהו גרעון אקטוארי.


האיזון האקטוארי נועד למנוע גירעונות או עודפים בקרן הפנסיה, ולכן במקרה בו נוצר עודף, הכסף יוחזר לכלל העמיתים, במקרה הפוך בו יש גירעון/חוסר בין התקבולים לתשלומים, העמיתים יאלצו לממן/לשלם את החוסר שנוצר בנוסף לעלויות של דמי הניהול שיש להם.


אני מוצא לנכון לחדד ולהביא את הנתון החשוב הזה לכלל הקוראים. השבוע בחנתי קרן פנסיה של חבר מסוים שצבר סכום מכובד באחת מקרנות הפנסיה החדשות.

כעובד לשעבר של מוסד ממשלתי, הוא נהנה מדמי ניהול מוזלים ביותר לקרן. אבל, הוא בכלל לא הבין ולא ידע את החשיבות של מנגנון האיזון של הקרן, ומבחינה לאורך השנים האחרונות, הראיתי לו שהקרן גרעונית לאורך זמן, כלומר כל רבעון נאלצים עמיתי הקרן המסוימת הזו לממן את הגירעון שלה, וכמובן תשלומים אלה מתווספים לדמי הניהול הקבועים. ולכן אם מביאים בחשבון את הנתון הזה, הוא נוכח לדעת שהוא משלם הרבה יותר מדמי הניהול הזולים שקיבל בשל השתייכותו למוסד ממשלתי הנהנה מהטבות ניכרות.

שבת שלום. שלומי ויזל נייד 0507295785 אימייל. vizel58@zahav.net.il אתר. https://vizel-invest.co.ilפוסטים קשורים

הצג הכול

רק בגלל הרוח

מאת: מאיר אוחנה מלחמת "חרבות ברזל" שעדיין נושאת את השם הזה, עוטפת את האומה הישראלית באין ספור היבטים. מהנרצחים במעשי הטבח והזוועה מאותה שבת, דרך חטופים שעדיין שם בשבי חמאס וממשיך דרך חללי צה"ל שנופלים

אולי יעניין אתכם...