top of page

חוק סימון ארץ מקור - לתוצרת חקלאית - אושר בקריאה שנייה ושלישית


הישג לחקלאים ולצרכנים

חוק סימון ארץ מקור - לתוצרת חקלאית - אושר בקריאה שנייה ושלישית

ירון בלחסן מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות: מודים לח"כ ביטן יו"ר ועדת כלכלה על העבודה המאומצת – כך ידע הצרכן מהיכן מגיעה התוצרת החקלאית

דוד ביטן שימוש עפ"י סעיך 27א לחוק זכויות יוצרים
שימוש עפ"י סעיך 27א לחוק זכויות יוצרים

ירון, חקלאי מרמות נפתלי, השתתף השבוע בישיבת וועדת הכלכלה בכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, שדנה בנושא 'חוק- סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש' ואושר לקריאה שנייה ושלישית!

החוק נוסח על פי הצעתם של חברי הכנסת ינון אזולאי ורם בן ברק, לתקן את חוק הגנת הצרכן ולחייב את רשתות השיווק לסמן את ארץ הייצור של תוצרת חקלאית שאינה ארוזה.

ירון, ברך את ח"כ דוד ביטן ליכוד יו"ר ועדת כלכלה וחברי הכנסת על קידומו של החוק החשוב ואמר: "מגדלי הפירות בישראל והנהלת הארגון מברכים על התמיכה בזירוז העברת חוק סימון תוצרת חקלאית, ועל העבודה הקפדנית בהכנת החוק, אנו תקווה כי יועבר ממש בקרוב. החוק יטיב עם החקלאים ועם הצרכן הישראלי אשר כבר ידוע כי מעדיף תוצרת חקלאית מקומית כחול לבן, וידע במעמד הקנייה לבחור את התוצרת שלו ולדעת מהיכן הגיעה".

כבר בפתח הישיבה ציין היו"ר ביטן כי הוא תומך בהצעה, וביקש לבחון לשלב בה גם את המעבר מסימון מחירים על כל מוצר בנפרד לסימון אלקטרוני על המדף. ח"כ ביטן הודיע גם כי משרד הכלכלה ביקש לבצע בדיקה השוואתית, ואמר כי הוא מכבד את הבקשה אך לא ימתין יותר מחודש - חודשיים.

בסיכום הישיבה שב היו"ר ביטן וקרא למשרד הכלכלה לסיים את הבדיקה במהירות, ואמר כי הוועדה תבחן האם להוסיף להצעה את נושא סימון המחירים, והבהיר כי אם יוחלט שלא להתייחס לסימון מחירים, אלא רק לסימון ארץ הייצור, הוא מבקש לסיים את החקיקה בתוך כחודש.

כאמור התיקון לחוק הגנת הצרכן מציע כי תחול חובה לסמן באופן בולט את ארץ הייצור בצמוד לתוצרת החקלאית כגון: פירות, ירקות, גידולי שדה, ועוד, ולא רק על גבי מוצרים ארוזים. התיקון בא להסדיר את חובתו של מוכר התוצרת החקלאית בתפזורת, לסמן את ארץ המקור של התוצרת.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page