top of page

חגיגה בעליית המחיריםשלא מזיזה לבכירים!


עליית מוצרי אוסם!

עוד חגיגה של עליית מחירים

שבעליה מריחים כנראה בושם

מתנהגים ממש כמו חזירים

ומעלים את מוצרי אוסם

עליית הדלק!

כנראה שבאוצר זו פריחה

לנסות אולי הידוק חגורות

החלטה מוגזמת ובהחלט מסריחה

להעלות ליטר ב 34 אגורות

עליית החשמל!

חשבתם שחברת החשמל תוותר

ושלא יהיה שם איזה חכם

שיצליח עליית מחירים לאלתר

בגלל שעלה הפחם

עליית נקודות בעירוני טבריה !

והנה הפעם עלייה לטובה

שעירוני טבריה חזרה לגלות

שעליה עדיין מוטלת חובה

שבסוף העונה חייבים לעלותנ.ב

שאני נזכר מה אמר ראש הממשלה נפתלי בנט לפני שנבחר שאנחנו נהפוך לסינגפור ונוריד את המיסים ב 15% לעומת מה שבאמת קורה בפועל, שהכול עולה מסביב בטרוף אני שואל : איפה

כל מפגיני בלפור, איפה סתיו שפיר וחבריה שהפגינו על הקוטג" מה קרה? מאז שנתניהו עזב את תפקידו כולכם הפכתם להיות אילמים ולא חשוב מה קורה ולא חשוב איזה שטויות עושה הממשלה זה המהפך שרציתם?

#עלייתמחירים#דלק#אוסם#חשמל#עירוניטבריה#נפתליבנט#סינגפור#מיסים

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page