top of page

"זו זכות וחובה לזכור תמיד את החלשים שאין להם לוביסטים שיצעקו בשבילם"

עודכן: 3 ביוני 2022


ח"כ משה ארבל - הפתיע בבית המשפט

יש שדברים ולא עושים ויש שעושים ובקושי מדברים. ח"כ משה ארבל - ש"ס, הגיע במפתיע לבית המשפט בטבריה, לאולמו של השופט, יריב נבון, ואמר לפרוטוקול הדיון כך: "אני מבקש לציין כי הגעתי לביקור פתע ויש לציין כי החשוד אזוק ברגליו באולם". נציג מטעם הפרקליטות / המשטרה אמר לפרוטוקול כך: "כשנכנסו לדיון הורדנו את אזיקי הידיים ולא הורדתי את אזיקי הרגליים בשל טעות שלי, אני מתנצל".


כתבנו של ברכה בווצאפ לח"כ משה ארבל מטעם תנועת ש"ס בכנסת על פועלו המיוחד לבדוק מבפנים כיצד עובדות המערכות של החוק והמשפט וח"כ ארבל שהוא עו"ד במקצועו השיב בצניעות רבה ובענווה "זו זכות וחובה לזכור תמיד את החלשים שאין להם לוביסטים שיצעקו בשבילם". זה מה שנקרא טיפול בשקופים הלכה למעשה.


חבל שאנשי מערכות החוק והמשפט לא שמים את ליבם לחוק וליישומו. יישר כוח וברכות על פעילותך הפרלמנטרית לטובת החלש בישראל.
#חברכנסת#משהארבל#ביתמשפט#שופט#פרוטוקול#ווצאפ#שקופים#מערכותחוק

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page