top of page

זוכרים את חללי ספינת אגוז בתנועת הנוער העובד והלומד

לציון יום הזיכרון למעפילי ספינת אגוז, העניקו נציגי תנועת הנוער העובד והלומד אות הוקרה לסמי בניסטי, תושב נהריה שהיה פעיל במחתרת הציונית במרוקו בצעירותו.


בכל שנה מצוין ב-10 לינואר יום הזיכרון למעפילי ספינת אגוז, שטבעו בהפלגה ממרוקו לישראל בשנת 1961. חברי הנוער העובד והלומד בנהריה ציינו את יום הזיכרון במפגש והענקת אות הוקרה לסמי בניסטי, תושב העיר שהיה פעיל כנער במסגרת "המסגרת" – המחתרת הציונית במרוקו.


ספינת אגוז העלתה מעפילים מקרב יהודי מרוקו לארץ ישראל, בשיתוף פעולה עם "המוסד". באותם הימים בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, לאחר קבלת עצמאותה של מרוקו, המדיניות אסרה על עלייתם של יהודים לארץ ישראל. חברי המחתרת שנקראה ''המסגרת'' היו אחראיים במסירות נפש לארגון מבצעי העלייה, לסייע למעפילים החדשים שיוצאים בדרכם לחלום הכי יפה, עליו חולמים דורות-דורות- העלייה לארץ ישראל.


בשנת 1961, בפעם השלוש-עשרה אשר ספינת אגוז עושה את דרכה מחוף אל-חוסיימה לחוף גיברלטר, הספינה טבעה, כשעליה 44 אנשים – ילדים, נשים, גברים, ואיש המוסד, חיים צרפתי.


לציון יום השנה ה-61 לטביעת הספינה, יזמו בנוער העובד והלומד מפגש מיוחד, בו שמעו את סיפורו של סמי בניסטי על פועלו במחתרת הציונית במרוקו, ובסיום המפגש העניקו לו אות הוקרה. סמי ריתק וריגש את נציגי התנועה שהקשיבו בשקיקה לסיפוריו על תנועת הנוער במרוקו, על צמיחתו להיות נער ציוני והתגייסותו לצו השעה באותה תקופה - העלייה. סמי וחבריו למחתרת סייעו בהעלאת היהודים לספינה והיו מוכנים לסכן את עצמם לטובת הכלל.


נוי ברזני, רכזת הנוער העובד והלומד בקן נהריה צפון: "הנצחת מורשת יהדות מרוקו וסיפור ספינת אגוז בפרט הם סיפורי גבורה מהמעלה הראשונה, אשר לא זוכים לצערי למקום הראוי להם היום בשיח הציבורי ובשיעורי ההיסטוריה. חשוב לנו בתנועה לתת את הכבוד הראוי לפעילי המחתרות מאז ולהרחיב את האתוס והסיפורים הציוניים שעליהם מתחנך דור העתיד. אנחנו אומרים תודה גדולה לסמי בניסטי היקר, שהגיע לספר לנו, לשתף ולהיות איתנו, ושנותן לנו השראה להיות מדריכים טובים, לראות את המציאות ולהשפיע עליה".

#ספינתאגוז#תנועתהנוערוהעובד#מרוקו#מחתרתציונית#יוםזכרון

אולי יענ