top of page

התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים

עו"ד נועם פרץ שיגר מכתב התראה למר אלי מאירי- מנהל מחלקת חינוך עיריית טבריה בטענה כי עובדות במערכת החינוך בעיריית טבריה הגב' ע. והגב' ל. העירייה לא שילמה להם את שכרם במהלך כ-3 חודשים כך לטענת עו"ד נועם פרץ.

מבירור שנערך נמצא כי הנ"ל איננה מבוטחת כלל במקום עבודתה. חלילה וחס במידה והיה קורה דבר הייתם נושאים אף באחריות פלילית לאמור"


השתיים, החלו עבודתם בתפקיד סייעות בגן ילדים ועברו תהליך קליטה בעירייה ביצעו עבודתם אך טרם שולם להם שכרם.

במכתבו ציין עו"ד נועם פרץ כי: "מרשותיי, פונות אליך במכתב התראה אחרון טרם נקיטת הליכים משפטיים, בגין הלנת שכר של מרשותיי כולל הוצאות בגין נקיטת הליכים משפטיים" עוד ציין נועם כי: "יתירה מזאת, מבירור שנערך נמצא כי הנ"ל איננה מבוטחת כלל במקום עבודתה. חלילה וחס במידה והיה קורה דבר הייתם נושאים אף באחריות פלילית לאמור".

תגובת עיריית טבריה הייתה מדהימה כהרגלה. פשוט בוז

להלן תגובת עיריית טבריה כפי שזו נמסרה לעו"ד נועם פרץ: מכתבך הועבר להתייחסות אגף כ"א בעירייה.

עיריית טבריה שמה דגש על התנהלות נכונה בכל הנוגע לכ"א ודרך התשלום לכ"א המועסק בעירייה ואין מצב שבו העירייה גוזלת את שכרם של העובדים.

כמובן, שזכותו של עובד שמרגיש את עצמו מקופח לפנות להסתדרות, לעו"ד שייצג אותו בבית הדין לעבודה, ואנו מכבדים כל הליך שכזה.

אבל, זאת הפעם הראשונה שאני פוגש בכל שנות ניסיוני בשלטון המקומי שעו"ד שמייצג עובדות פונה לעירייה במכתב עם העתק למקומונים... אתה באמת חושב שאנו מושפעים ממקומונים או מאיזה גוף תקשורת? אתה כעו"ד באמת חושב שהתשובה שתקבלו תהיה מושפעת ממקומון זה או אחר? אם אתה חושב כך, אז טעות בידך.


אם הסיפא בתגובת העירייה נכונה, אזי עולה השאלה, למה בכלל התייחסה העירייה למקומונים / לתקשורת על השפעתם ובכלל בתגובתה? החשוב הוא לא המקומונים או העו"ד החשוב הוא העובדות ששלושה חודשים נראה עפ"י טענת העו"ד שהן לא קיבלו את שכרן.

שמתי לב שלא נבדק או לא הושב בתגובה שלאחר בדיקה העובדות אכן קיבלו את שכרן?! העובדות כלל לא עבדו בעירייה?! אכן לעובדות מגיע שכר שמפאת תקלה כזו או אחרת לא שולם שכרן והנושא יטופל לאלתר. בקיצור מה אומרת התשובה? לכו לעזאזל לבית משפט עורכי דין הסתדרות תתחילו או תמשיכו לסבול ולכו לבזבז את הכמה גרושים שטרם קיבלתם.


גועל נפש ובוז כזה שלא מגיע לתושבי העיר על אחת כמה וכמה לעובדות עירייה. למה הכוחניות הזו מול אנשים חלשים של משכורת מינימום במקרה הטוב. זו עיריית טבריה, זה יו"ר הוועדה הקרואה, בועז יוסף, שיש מי שטוען שהוא הכי שהיה לטבריה? בלרמוס אנשים אולי יש צדק באמירה זו. אבל מעבר לכך זו בדיחה גרועה. גזל הא ותו לא. ומי שעושה זאת שרק הקדוש ברוך הוא ימחל לו ביום כיפור.אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page