top of page

התמדה בהרגלים לגירוי התנהגות מיטיבה

הגיעה לקליניקה שלי אמא שמצב בנה ללא שינוי לאחר חמש פגישות עם מטפלת רגשית מהקופה. חשוב להבין שאין מטה קסם ואין מצב לשינוי התנהגות אם לא מתקיים שיתוף פעולה מלא בין המסגרת החינוכית והמסגרת הביתית.

תהליך השינוי ההתנהגותי מתחיל ממודעות זיהוי ההרגלים והכרה בגירויים המהווים טריגר לקיומם. מנתחת ההתנהגות מסייעת בתמלול הפעולות, מעלה את דרגת המודעות להרגלים מהרמה הלא מודעת לרמת תודעה גבוהה. ניתוח ההתנהגות מאפשר הערכה מדויקת של הגירויים להתנהגות שפוגעת בהצלחה. התנהגות היא תוצר של רגשות. כשאני רעב אני אוכל. כשאני כועס אני מתיישב על הכורסא ורוקע ברגליים ולכן לאחר תצפיות בהתנהגות מצליחים להעריך מה גורם להתנהגות והראיון עם הילד/ה וההורים מאפשר להיות ממוקדי מטרה להפחתת התנהגות.


משנה לשנה כמות בעיות ההתנהגות בכיתה ובבית הולכת ומכפילה את עצמה. רוב ההורים ואנשי החינוך לא מקבלים כלים פרקטיים להתמודדות עם הקשיים שעולים מן השטח. כמורה מזה 32 שנים, מנתחת התנהגות ויועצת חינוכית שמסייעת מזה שנים להורים ולילדים עם בעיות התנהגות, אני מכוונת מטרה בהקניית מיומנויות חברתיות לילדים וכלים להורים ולמורים לזיהוי הקשיים וטיפול בהם, בעזרת כלים התנהגותיים, רגשיים וקוגנטיביים.


בשנים האחרונות ירדה הדרישה ליומן תלמיד בבית הספר או ביומן אישי בבית. היומן הוא כלי יישומי להגדיל סיכוי שתתמידו בהרגלים. הצהרה יישומית עוזרת לממש את המטרה ברגע שמועד הפעולה מגיע. אין צורך לקבל החלטה מודעת אם לבצע אותה או לא. עליכם פשוט לפעול לפי התוכנית שנקבעה מראש. ולכן אחד הפעולות החשובות הוא סדר יום. מורה שנכנסת לכיתה משקפת את סדר היום בהתאם לשעות הלמידה. בבוקר בבית לפני שיוצאים שואלים "מה מתוכנן להיום?" ברגע שהגדרתם באופן מדוייק זמן ופעולה קל יותר לדחות פעולה שתעכב מימוש אותה פעולה מוצהרת ומוגדרת, גם אם הוצפנו ברגש שלילי.


ההתנהגות הופכת לגירוי שמניע את ההתנהגות הבאה אחריה. ילד שמתמיד בהישמע הצלצול להיכנס לכיתה, הציוד לשיעור על השולחן, המורה נכנסת והשיעור מתחיל ללא הפרעה. להרגל יש כוח על רגש מתפרץ.


ג'יימס קליר בספרו "הרגלים אוטומטים" טוען ל"צימוד הרגלים: אחרי הרגל מוכר וידוע נקיים הרגל חדש". מותר לבחון שיח של 5 דק' הקשבה וטיפול בעימות שהתקיים בהפסקה, ההרגל להתנהלות נכונה בתחילת שיעור לא תפריע להמשכו הרגיל. ולקבוע שהמשך הדיון יתקיים בתום השיעור, או בתחילת ההפסקה. המסגרת החינוכית וגם המסגרת הביתית תפקידם לתת לילדים מיומנויות חברתיות להתנהלות איתנה בעתיד. דחיית סיפוקים הוא דפוס שמסייע חברתית גם לאדם הבוגר.


דר' רבקה מרום ph.d מנתחת התנהגות, יועצת חינוכית ומאמנת אישית. *למען הסר ספק, דר' מרום אינה עוסקת ברפואה.

אולי יעניין אתכם...