top of page

"התיירות הנעלמת" אל מול "ההתחרדות המתגברת" רגע לפני שעת-הש'...

מלחמת הקיום הכלכלית והפיסית של טבריה כעיר תיירות, אל מול היותה עיר קודש מתחרדת מתנהלת הלכה למעשה ביודעין ולעיני כל. הדבר מתבצע ביתר שאת מתחת לפני השטח - כהכנה לעתיד לשליטה חרדית.


במה הדברים אמורים? התשובה לכך ברורה - בדיוק כפי שצפת שכנתנו מלמעלה התחרדה כך עלול לקרות גם לטבריה עירנו. מכירים אנו את המשפט השגור בפי כל: "אוי טבריה טבריה לו היית צפת" והנה קלישאה זו מאיימת להתגשם במלואה וזאת לאחר שהתקיימה כבר חלקית הלכה למעשה בקדנציה האחרונה עם מינויה של הועדה הקרואה".


טבריה עשויה להתחרד? והרי הסיבות לכך ידועות לכולנו תושבי טבריה וכמובן גם לראש הוועדה הממונה מר בועז יוסף שלדעתי, עושה בשלב ראשון, לרגיעתם של כלל תושביה של טבריה. צביונה של העיר טבריה יעלם ויחד איתם תיפגע פרנסתם של אלפי תושביה באם התיירות תוזנח... כפי הנראה.


חברי מועצת הוועדה הממונה אינם מודעים לכך שעתידה של טבריה טמון בהיותה עיר תיירות שכן בהצבעתם להתעלם מהתיירות, הם יביאו כליה על טבריה כעיר מהמובילות בתחום התיירות הארצית והבין לאומית.


אי לכך, דעתי האישית היא - ואני מפנה אותה גם לראש הוועדה הממונה - שיש לשאוף להבנה כיצד יש לנהל עיר כטבריה, עיר רבת הגוונים בה גרים בכפיפה אחת גם דתיים וגם חילוניים ותושבים המעוניינים בטבריה כבעיר תיירות מובילה ולהעלות את יתרונותיה הפיסיים והרוחניים מעלה מעלה.


במשך עשרות שנים קיים "סטטוס קוו" (הסכמה רחבה על כל גווני הקשת האנושית) בנושא מירקם היחסים שבין התושבים החילוניים, והחרדים.


בועז יוסף הממונה מודע ומכיר מקרוב "מהו סטטוס קוו" עוד מהיותו גזבר ומבקר עיריית טבריה, האפיון בין החרדים ולבין הדתיים שומרי המסורת והחילונים, אין שום סיבה להטות את הכף לכאן או לכאן כי דבר זה נוגד את "הסטטוס קוו" אשר היה נהוג מזה שנים, ועל כן יש למנוע התחרדות מוגברת אשר תפגע באותו המרקם האנושי שהרי "כל אדם באשר הוא יחיה באמונתו".


השאלה המתבקשת היא: האם עיר הקודש טבריה תמשיך להתחרד? או שטבריה ומנהיגיה ישכילו להבין שטבריה כעיר תיירות מתקדמת תמצא את האיזון ללא השתלטות דתית חרדית, ומצד שני תאפשר לתושביה הדתיים מרחב מחייה ותדאג לכך שהתיירות בעיר לא תפגע ברגשותיהם. במקביל לכך, על תושביה הדתיים גם לקבל בהבנה את אורח החיים התיירותי על כל מרכיביו הלא דתיים חרדיים.


דוגמה למימוש האיזון: עריכת פעילויות ופרויקטים תיירותיים בשבת במרחב המוניציפאלי אך למעט בשטחי השכונות החרדיות.


לסיכום - יש לשאוף ולעשות ככל אשר ניתן על מנת להגיע "לסטטוס קוו" כפי שהיה בעבר, לערוך בחירות דמוקרטיות עם סיומה של הקדנציה בה מונה הממונה מר בועז.


עד אז, בואו נאפשר לממונה לקדם את טבריה בכל הנושאים הכואבים. כאן ברצוני לפנות לכל המועמדים לראשות העיר שלנו, אנא, התמתנו - וניצחנו.


חישבו על כך תושבי טבריה היקרים!!#תיירות#התחרדות#מלחמתקיום#כלכלה#טבריהעירתיירות#עירקודש#שליטהחרדית#טבריה#סטטוסקוו#בועזיוסף#ועדתקרואה#ראשותהעיר

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page