top of page

השתלת לב מלאכותי (LVAD) אושרה במרכז רפואי צפון


חדשות מצוינות לתושבי הצפון

מרכז רפואי צפון קיבל אישור ממשרד הבריאות לפתיחת שירות השתלת לב מלאכותי (LVAD) לטיפול בחולי אי ספיקת לב סופנית.

מכשיר ה LVAD הוא התקן דמוי משאבה חשמלית המוחדר בניתוח לחדר שמאל ומזרים דם מהחדק השמאלי אל אבי העורקים.

ההתקן תומך בפעילות חדר שמאל של הלב ומגביר את תפוקת הלב וכך מאריך את חייהם של המטופלים וגם משפר את איכות חייהם.

עד כה מספר בודד של בתי חולים בארץ קיבל אישור לפרוצדורה שמהווה טיפול מציל חיים ונמצאת בחוד החנית של הרפואה הלבבית.


פרופ' בירתי, מנהל המערך הקרדיו וסקולרי ע"ש דוידאי - קיטנר במרכז רפואי צפון: "ההליך החדש מאפשר מתן טיפול כולל ומתקדם בחולי אי ספיקת לב. מדובר בבשורה של ממש לאנשי הצפון שנאלצו עד כה לנסוע לבתי חולים בחיפה ובמרכז הארץ. זהו צעד חשוב נוסף בביסוס המערך הקרדיווסקולרי במרכז רפואי צפון כאחד המרכזים המובילים במדינה."

פרופ' ארז און: "האישור להשתלת ה LVAD הוא חותמת איכות נוספת שאנו מקבלים ממשרד הבריאות כאחד ממרכזי המצוינות המובילים בארץ, ובוודאי בצפון בתחום הלב."


אולי יעניין אתכם...