top of page

השר בן גביר בזירת הרצח "הקמת המשמר הלאומי יחד עם הכנסת השב"כ - זה צו השעה"


השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע לזירת הרצח ביפיע, בה נרצחו חמישה אנשים.

השר בן גביר אמר בזירה: "עשרות שנים של הזנחה, של חוסר משליות, התפוצצו לנו בפנים. וצריך לומר את האמת יש כאן חוסר משילות, מערב פרוע במגזר הערבי לכל דבר ועניין בכל השנים האחרונות".

"אני והמפכ"ל עובדים קשה, והבעיות מוכרות, שמיכה קצרה מאוד של שוטרים, גל התפטרויות בשנה שעברה של המון המון שוטרים חוסר בכוח אדם של המשטרה, אנחנו מנסים לעשות טיפול שורש בעניין".