top of page

הרמת כוסית לעובדי ומנהלי 'צמח תערובות' לשנה החדשה

עובדי ומנהלי 'צמח תערובות' נפגשו להרמת כוסית בחצר הישנה בכנרת.

בצילום - מימין לשמאל - שי קופלוביץ סמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה צמח תערובות, אשר בראון מנהל חטיבת המזון לבעלי חיים, שירן דניאל מזכירת האיגוד של ענף החקלאות במרחב עמק הירדן, אבי גבאי יושב ראש ההסתדרות המרחבית עמק הירדן, עומר לביא מנכ"ל צמח שאן, איציק אזולאי סמנכ"ל כספים צמח שאן, הרב שלמה דידי שליט"א, מנשה (מנש) שלום יו"ר קבוצת צמח שאן, יצחק טל (טשי) סמנכ"ל תפעול צמח תערובות ויאיר ליאור


אשר בראון, מנהל חטיבת המזון לבעלי חיים, ברך את העובדים וסיפר על העשייה בשנה החולפת עם בניית המגדל החדש ופרויקטים רבים נוספים וחדשניים, המצעידים את 'צמח תערובות' לקדמת התעשייה.

עוד השנה התקיים מיזוג בין 'צמח תערובות' וחברת 'עוף טוב' ובכך הפכו השתיים להיות קבוצה גדולה, השולטת בשרשרת הערך כולה.

כחלק מהאירוע, הוענקו מענקי הוקרה לשלושה עובדי המכון המציינים 25 שנות עבודה: יצחק טל (טשי) – סמנכ"ל תפעול, לבנה שחר – לבורנטית במעבדת האיכות ודני נורי – עובד צוות אחזקה.

אלעד קורנפיין, העתיד לפתוח יחד עם 'צמח שאן' (תוצר המיזוג של 'צמח תערובות' ו'עוף טוב'), את רשת הקצביות הכשרה 'שירת הבשר' הגיש באירוע ממטעמיו הידועים, אותם ניתן יהיה למצוא במעדניה שתיפתח 'מול כינרת', בחודש נובמבר הקרוב.

אולי יעניין אתכם...