top of page

הפסל בן עמי מדהים שוב


שמואל בן עמי

שמואל בן עמי, הפסל בחר לפסל את דמותו של רב אלוף אביב כוכבי רמטכ"ל צבא הגנה לישראל ולהעניק לו את הפסל בלשכתו בקריה.


במכתב תודה ששלח הרמטכ"ל אביב כוכבי לפסל שמואל בן עמי כתב כך: מודה לך מאוד על שבחרת לפסל פסל בדמותי. הפסל מרשים ומכובד מאוד.


מודה לך על הבחירה להעניק את הדיוקן דרך הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו בישראל. זהו נדבך נוסף ומשמעותי בקשר החזק בין צה"ל לעם היהודי בעולם כולו.


הפסל שמואל בן עמי הוא אחד מהפסלים המפורסמים בישראל עת פיסל במו ידיו את גדולי מנהיגי העולם והמדינה ודאג למסור להם את הפסל במו ידיו בלשכתם.


יישר כוח לשמואל בן עמי, נציג העיר טבריה בישראל ובעולם כולו כפסל.#שמואלבןעמי#רבאלוףאביבכוכבי#רמטכל#צבאהגנהלישראל#פסל#הקריה#יהדותמרוקו

אולי יעניין אתכם...