top of page

הסייעות בעירייה החרימו כנס העצמה בהשתתפות בועז יוסף ובכירים נוספים

עודכן: 3 ביוני 2022

ביום ראשון הקרוב עיריית טבריה תכננה ערב העצמה וגיבוש לסייעות בגני הילדים


על הערב שקדו באגף החינוך תקופה ארוכה ולערב ההעצמה הוזמנו מנהל אגף החינוך ויו"ר הוועדה הממונה.


הכל תוכנן בקפידה למעט נושא אחד הכי חשוב, העירייה לא הבינה שלא ניתן לארגן ערב גיבוש לסייעות ומנגד לפגוע בתנאי העסקתן של הסייעות ולהוביל אותן כצאן לטבח במהלך של העברת הסייעות להיות עובדי מתנ״ס?!


לאחר שבעיריית טבריה נעשו כל ההכנות, הם הופתעו מהודעתן של הסייעות על החרמת הכנס. פשוטו כמשמעו והכרזה על סכסוך עבודה.


להכרזה על סכסוך עבודה, התייצבו לצידם של הסייעות, ההסתדרות והוועד שהודיעו לעירייה ובצדק רב שהן אינן מגיעות לערב גיבוש שתוכנן ע״י העירייה.


לא זכור לכולנו תקופה ובה למעלה ממאה סייעות מחרימות ערב העצמה בהשתתפות בכירים בעירייה ובכללם יו"ר הוועדה הממונה בועז יוסף ואחרים. עוד נודע לי כי זהו מהלך ראשון למאבק חסר פשרות ולמאבק הזה עוד יהיו הפתעות נוספות לקברניטי העיר.


"לא נפקיר את הסייעות, נגן עליהן בכל הכוח בכדי לשמור על מה שיש להם ולא ניתן להם להיות מובלות לטבח. יש גבול לכל תעלול. הסייעות הן קו אדום!"
#סייעת#עירייתטבריה#טבריה#גניילדים#אגףהחינוך


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page