top of page

הסוף להתחשמלות והתנגשות עופות דורסים בקווי מתח ועמודי חשמל?

עודכן: 19 באפר׳ 2022

לאחר תהליך שארך כשנה, סיכמה חברת החשמל עם רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, על מיגון של 6,000 עמודי חשמל בסה"כ, בחמש שנים הקרובות, מפני התחשמלות של דורסים הנמצאים בסכנת הכחדה כדוגמת העיט הניצי, שרק במהלך 2021 התחשמלו לפחות 15 עופות של המין המיוחד הזה. בנוסף, חברת החשמל תממן פער בתקציב של 400,000 ₪ במימון פיילוט שנועד לבחון אמצעים להקטנת התנגשויות של בעלי כנף בקווי מתח.


נשרים. צילום: דיויד רזק

לדברי ד"ר יהושע שקדי, המדען הראשי ומנהל חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים: ״חברת החשמל תמגן גם את קו החשמל בשמורת יהודייה שבגולן, בו התחשמלו מספר עיטים. הכוונה היא להטמין אותו בעתיד, אך לא נמצא לכך התקציב עדיין. אנחנו משקיעים באמצעות הפרויקט מאמצים רבים בגרעיני רביה לעופות דורסים, בשחרור לטבע, בהקצאת מזון נקי מתרופות ורעלים, שמירה על קינים ועוד, הכל כדי לשמור על הדורסים בישראל בכלל, ועל העיט הניצי בפרט לנוכח מצבו העגום.


בפיילוט שנערך לאורך קו מתח אחד בעמק יזרעאל, נמצאו מאות עופות שנפגעו כתוצאה מהתנגשות עם קו המתח במהלך שנה. כל השותפים בפרויקט מבצעים בימים אלה ניסוי בקנה מידה גדול יחסית כדי לבחון אמצעים שבעזרתם נצליח להקטין את מספר העופות שמתנגשים בקווי המתח. הניסוי נתמך גם על ידי הקרן לשטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל.

השותפים בפרויקט קיבלו החלטה להנציח את פועלה של נחמה ריבלין ז"ל שפעלה רבות לשמירה על הטבע. לשמחתנו מר ריבלין נענה לבקשה והוא אף גאה בה. הנשיא העשירי הודה על המחווה בשם המשפחה כולה ואמר: ״קריאת הפרויקט המופלא ״פורשים כנף״ על שמה של נחמה שלנו היא מחווה מקסימה. הפרויקט היה קרוב לליבה של נחמה, וההנצחה עושה חסד לקשר שבין אהבת הטבע, שמירת הטבע וצעדים ברורים שעל כולנו לנקוט בהם כדי למנוע הכחדה של מינים מפני כדור הארץ בכלל ודורסים בפרט.״

#עופותדורסים#עוףדורס#קוומתח#עמודחשמל#חברתחשמל#נחמהריבלין#פורשיםכנף#אהבתטבע

#שמירתהטבע#כדורהארץ#עיטניצי

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page