top of page

המרכז הרפואי "צפון" השם החדש שנבחר לבית חולים פוריה


השם החדש, מבטא את חזון המרכז הרפואי: להיות הבחירה המועדפת לתושבי הצפון, ומתכתב עם תנופת הקידום והפיתוח האדירה בשנים האחרונות והקמתו של מרכז השיקום החדש, שיעניק שרותי שיקום לכלל תושבי הצפון.

דו"ח משרד הבריאות שפורסם בשבוע שעבר מציב את המרכז הרפואי צפון (פדה-פוריה) במקום ראשון במדדי האיכות הלאומיים. המרכז הרפואי צפון הגיע לציון 10! שהוא הציון הגבוה ביותר, לשנת 2021.

המרכז הרפואי "צפון" ע"ש ברוך פדה, כך יקרא מעתה המרכז הרפואי בצפון הארץ, שנקרא עד כה, פוריה ע"ש ברוך פדה. השם החדש - צפון - נבחר כחלק ממהלך מיתוג כולל אשר החל לפני מספר חודשים, ויכלול גם שינויים משמעותיים ביצירת זהות עיצובית ייחודית, ורעננה למרכז הרפואי. מהלך המיתוג מבטא את השינויים הרבים והמהלכים העתידיים החיוביים המתרחשים ושיתרחשו במרכז הרפואי, הן ברמה המקצועית והן ברמת התשתיות ופיתוח בית החולים.

את מהלך המיתוג ובחירת השם, יזם, מנכ"ל המרכז הרפואי ד"ר ארז און. קבוצת התקשורת "פיליזר תקשורת" ונפתלי שפיצר מ-Spitzer brands, נבחרו להובלת המהלך, בו שיתפו את כל העובדים וגורמים מקצועיים נוספים הנמצאים בממשק עם המרכז הרפואי. התהליך כלל גם סקרים וראיונות עומק, שהעידו על גאוות יחידה, בקרב העובדים, התפתחות מקצועית משמעותית בבית החולים ופער תפיסתי בין התדמית למציאות, שהדגיש את הצורך בריענון ושינוי השם שיבטא שינויים אלה.

בשבוע שעבר פרסם משרד הבריאות, כי המרכז הרפואי הגיע למקום ראשון במדדי האיכות הלאומיים, לשנת 2021. המרכז הרפואי צפון הגיע לציון 10!!! שהוא הציון הגבוה ביותר. נתוני מדד האיכות מדרגים את כל המרכזים הרפואיים בארץ על פי שורה ארוכה של קריטריונים הנוגעים לזמני האבחנה, זמני ההמתנה והטיפול הפרטני במאושפזים ובפונים אליהם. דרוג מדדי האיכות מצביע על המצוינות והאיכות המקצועית של המרכז הרפואי, והזכייה במקום הראשון, מחזקת יותר מכל את מהלך המיתוג, שינוי השם ומיצובו כמרכז רפואי שהינו הבחירה המועדפת על תושבי הצפון.

דר ארז און, מנכ"ל המרכז הרפואי, יוזם המהלך: "השם החדש מבטא יותר מכל את החזון שלנו: להיות הבחירה המועדפת של תושבי הצפון ולהעניק לתושבי האזור כולו שרות איכותי תוך שאיפה למצוינות. הוא מבטא את המחויבות שלנו והמשימה שנטלנו על עצמנו להעניק מענה רפואי מקצועי ואנושי לקהילה שלנו - תושבי צפון מדינת ישראל. המהלך, בו שיתפנו את עובדי המרכז הרפואי הוא עוד שלב בתהליך האסטרטגי שלנו לתכנון ומיצוב המרכז הרפואי לקראת העשור הבא, ומבטא את המהפך שעובר המרכז הרפואי בשנים האחרונות. תנופת הבנייה והפיתוח, פתיחת שירותים רפואיים חדשים שלא היו בעבר כמו ניתוחי לב וריאה, פתיחת מרכז צנתורי מוח חדש וגולת הכותרת שתיצור מהפכה ברמה הלאומית: הקמת מרכז השיקום לצפון ע"ש הלמסלי".

אולי יעניין אתכם...