top of page

המנתחים של המחרברב תחומי עמל נופרים בגליל טבריה, ביום שיא למגמת ביולוגיה. כ-100 תלמידים ביניהם תלמידי המגמה בשכבות ט' + י' + יא', לקחו חלק ביום השיא.

במהלך היום התלמידים ניתחו איברים של חזיר: לב, ריאה ומוח, אשר דומים מאוד בגודל ובמבנה לאיברים של בני אדם ולכן משמשים מודל טוב ללימוד. בוא נמתין ונראה מתי הם ינתחו באמת.#ביתספר#טבריה#חינוךבטבריה#רבתחומיעמלנופריםבגליל#מגמתביולוגיה#ניתוחים#ביתחולים

#לימודים#ניתוחאיברים

אולי יעניין אתכם...