top of page

המועצה להשכלה גבוהה התארחה באקדמית עמק יזרעאל

פרופסור מקורי יו"ר ות"ת אמר במהלך הביקור כי ״המוניטין והשם של האקדמית עמק יזרעאל הולך לפניה. מדובר במוסד המעניק השכלה איכותית ורלוונטית לחברה ולשוק התעסוקה המשתנה".

הנהלת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ארחה את פרופ׳ יוסי מקורי יו״ר ות״ת, ד״ר ורדה בן שאול מ״מ מנכ״ל המל״ג וחברות וחברי הנהלת המועצה להשכלה גבוהה.

מכללת עמק יזרעאל
ביקור חברי המועצה להשכלה גבוהה באקדמית עמק יזרעאל

ראשי המועצה העמיקו בביקור את ההיכרות עם פעילות המכללה האקדמית עמק יזרעאל במסגרתה נלמדים מעל לעשרים תארים ראשונים ושניים. במהלך הסיור בקמפוס התרשמה הנהלת המל"ג מקרוב מהתשתיות המתקדמות של מרכז הסימולציה, אולפן הטלוויזיה והרדיו ומרכזי המחקר. במסגרת הביקור התקיים שיח משותף על האתגרים העתידיים וסוכם על המשך שיתוף פעולה הדוק.

פרופסור מקורי אמר במהלך הביקור כי ״המוניטין והשם של האקדמית עמק יזרעאל הולך לפניה. מדובר במוסד המעניק השכלה איכותית ורלוונטית לחברה ולשוק התעסוקה המשתנה. המל״ג רואה חשיבות רבה בהמשך פיתוח ותמרוץ המכללות כך שתמשכנה בהגשמת יעודן בהנגשת ההשכלה הגבוהה ובהכשרת הדור הצעיר לעולם התעסוקה העתידי״

פרופ' יצחק הרפז, נשיא המכללה אמר להנהלת המל"ג כי "המכללה שמחה לארח את הנהלת המועצה להשכלה גבוהה. שיתוף הפעולה לטובת המשך פתוח תארים שניים וראשונים נוספים, הנו בלב העשייה לטובת הבאים ללמוד בלב עמק יזרעאל. הסכמנו על הצורך לשמר ולהעמיק את תרומתן של המכללות הציבוריות לחברה הישראלית."


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page