top of page

המאבק על זכויות הסייעות ברשויות המקומיות

עודכן: 3 ביוני 2022

במכתב ששוגר אל, מר קובי בר-נתן הממונה על השכר משרד האוצר, שכותרתו, "קידום מערך הסייעות בגני הילדים במדינת ישראל" כתב מר ארנון בר-דוד יו"ר ההסתדרות כך:

"כידוע לך אנו בשיאו של משבר גדול הפוקד את הרשויות המקומיות במדינת ישראל בכל הקשור בתפעול גני הילדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.


המערך באופן משמעותי חסר בכוח אדם, דבר הגורם לסגירת גני ילדים ומצריך מעבר סייעות מגן לגן. הסייעות קורסות תחת הנטל, המחסור והמצוקה בכוח אדם. לצד זאת קיימת דרישה תמידית מצד הרשויות המקומיות למטלות נוספות והן מגבירות את הלחץ והעומס מדי יום.


בעת האחרונה נערכו מספר פגישות משותפות להסתדרות ולנציגי משרד האוצר בניסיון לפתור את הבעיה ואף הוקצה סכום לא מבוטל בעסקת החבילה שנחתמה בינינו, להתמודדות עם הבעיה.


גם יו"ר מרכז השלטון המקומי מר חיים ביבס מודע לבעיה ומוכן - יחד עם כל ראשי הערים במדינת ישראל - לקדם ולשנות סדרי עבודה ותנאי עבודה כדי לקדם את סקטור חשוב זה ולתת מענה ללחץ הבלתי נתפס בגני הילדים העירוניים. להפתעתי מתברר כי משרדך אישר מהלך של "פיילוט" בעיריית ראשון לציון ובו שכר של 10,000 שקל" לחודש. כל זאת ללא תיאום וללא הבנה כי המצב הקשה הוא נחלת כל הרשויות במדינה! אבקשך לאשר החלת הפיילוט בכלל הרשויות במדינת ישראל מהמקורות הכספיים של הרשויות עצמן, על פי המודל של עיריית ראשון לציון.


כמו כן אבקשך לקדם בדחיפות את השיחות המשותפות לצוות המו"מ של ההסתדרות, מרכז שלטון מקומי ומשרד האוצר על מנת לפתור את הנושא החשוב הזה.


הנה כי כן יש מי שדואג לסייעות לבל ירמסו בגלגלי הפוליטיקה והבירוקרטיה. רגישות אנושית וחמלה לא מזיקה לאף יהודי דווקא בימים אלו של שנאת חינם!#סייעות#רשויותמקומיות#משרדהאוצר#שלטוןהמקומי#פיילוט#עירייתראשוןלציון#בירוקרטיה#שנאתחינם

#מצוקה#חייםביבס

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page