top of page

הישג תקציבי חסר תקדים למשרד לביטחון לאומי: תקציב תוספתי של 9 מיליארד ₪ הכולל תוספת של 4,850 תקנים

עודכן: 24 במאי 2023

השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר: "השגנו סיכום תקציבי חסר תקדים לכלל גופי המשרד כמו גם יתאפשר לראשונה להעניק תוספות שכר ייעודיות למשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. בנוסף, התקנים יאפשרו את הובלת השלב הראשון להקמת המשמר הלאומי לצד חיזוק המשילות והנוכחות המשטרתית. כדי להעצים את המשטרה ואת השב״ס באופן שיהיו יותר אטרקטיבית מבחינת תנאי השכר ובמטרה לגייס כח אדם איכותי, העלנו במסגרת ההסכם בכ- 20%-40% את שכר השוטרים והסוהרים״


איתמר בן גביר ביום איור התקציב לשנים 23-24 ויציאה לדרך
שימוש עפ"י סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים - דוברות המשרד לביטחון לאומי

הישג תקציבי חסר תקדים למשרד לביטחון לאומי: תקציב תוספתי של כ- 9 מיליארד ש"ח, כחלק משמעותי מהתוספת מנותב לתוספות שכר ולמענקים לשוטרים ולסוהרים בשירות בתי הסוהר ולהקמת שלב א' של המשמר הלאומי. זאת לצד תקצוב ייעודי עבור התעצמות של משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וכבאות והצלה לישראל בנושאי טכנולוגיות, בינוי והצטיידות ושיפור ההיערכות המבצעית של גופים אלה.


עקרונות הסיכום התקציבי לשנים 2023-2024 כוללים את הקמת המשמר הלאומי, תוספות שכר לשוטרים ולסוהרים, גידול תקינה משמעותי, הפחתת רגולציה ושיפור השירות, התייעלות בסוגיות הליבה, שיפור ההיערכות לאירועי חירום וקידום תוכניות בינוי בשב״ס. בנוסף לעליה בתקציב הבסיס. התקציב החד פעמי השנתי הממוצע בשנים 2023-2024 גבוה ב 236% ביחס לממוצע השנתי בין השנים 2017-2022.


במסגרת סיכום תקציבי בין המשרד לביטחון לאומי ומשרד האוצר לשם אישור תקציב המדינה לשנים 2023-2024:

העלאות שכר

✓תוספת מענקים של 134 מיליון ש״ח בשנים 2023-2025.

✓ההסכם יאפשר מתן תוספות שכר בהיקף של כ-40%-20% בהדרגתיות לשוטרים ולסוהרים המתחילים ולקצונה הזוטרה.

✓ההסכם משמר את מנגנון ש/33 לפיו מוצמד שכר השוטרים והסוהרים לשכר משרתי הקבע בצה"ל.

✓ עוגני ההסכם יאפשרו להעניק לראשונה תוספות שכר ייחודיות וכן מענקים וחוזים מיוחדים במקצועות נבחרים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר.


התעצמות

✓ תוספת תקציב להתעצמות המשטרה, שירות בתי הסוהר וכבאות והצלה לישראל – תוספת תקציב לרכש ציוד מבצעי, לוגיסטי וטכנולוגי להגברת המוכנות המבצעית של גופי המשרד לביטחון לאומי המשטרה, שירות בתי הסוהר וכבאות והצלה לישראל.


משטרה:

✓ הקמת המשמר הלאומי וחיזוק משטרת ישראל – תוספת תקציבית שתאפשר גיוס של 3,225 תקנים תוספתיים בשנים 2023-2024 לחיזוק המשטרה ולהקמת המשמר הלאומי (גיוס של 1,825 תקנים חדשים לטובת הקמת שלב א׳ של המשמר הלאומי ו-1,400 תקנים חדשים עבור השיטור הקלאסי).

✓ 46 פלוגות מילואים במג״ב - במהלך השנים 2023-2024 יוקמו 18 פלוגות מג״ב מילואים נוספות לרבות, שיהוו חלק מהמשמר הלאומי. פלוגות אלה מצטרפות ל-28 פלוגות המילואים הקיימות.


שירותי בתי הסוהר:

✓ תוספת של 1,200 תקני סוהרים, שנועדה בין השאר לקלוט סוהרים בשירות קבע שיחליפו את הסוהרות-החיילות ששירתו באגפים הביטחוניים בבתי הסוהר.

✓ תוספת תקציב משמעותית להצטיידות טכנולוגית בשב״ס.


כבאות והצלה לישראל:

✓ תוספת של 250 תקני לוחמי אש.

✓ חידוש מערך הרכבים של כבאות והצלה, חידושים טכנולוגיים מתקדמים, הגדלת יכולות החילוץ וההצלה, והיערכות לשינויי אקלים.

השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר:

"השגנו סיכום תקציבי חסר תקדים לכלל גופי המשרד כמו גם יתאפשר לראשונה להעניק תוספות שכר ייעודיות למשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. בנוסף, התקנים יאפשרו את הובלת השלב הראשון להקמת המשמר הלאומי לצד חיזוק המשילות והנוכחות המשטרתית. כדי להעצים את המשטרה ואת השב״ס באופן שיהיו יותר אטרקטיבית מבחינת תנאי השכר ובמטרה לגייס כח אדם איכותי, העלנו במסגרת ההסכם בכ- 20%-40% את שכר השוטרים והסוהרים״
אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page