top of page

היסטוריה בת 110 שנים משנה את פניה-עמק הירדן

חלוצי עמק הירדן, שחלמו והגשימו את רעיון הקיבוץ, יתהפכו בקברם לנוכח הכוונה לשנות את שמו או את הלוגו של עמק הירדן ל-"ארץ הכנרת". בפועל כבר יש שם ולוגו אחרים

"ארץ הכנרת" מועצה אזורית עמק הירדן.


אני חבר מליאת המועצה האזורית בעמק הירדן. בעבר התנהלו מספר ישיבות מליאה שדנו ברעיון שעלה ע"י ראש המועצה עידן גרינבאום, לשנות את שם המועצה האזורית עמק הירדן למשהו אחר.

הנושא נדון על ידי החברים במליאת המועצה שמרביתם הם אנשי הקיבוץ. הנושא נדחה בכל פעם מחדש ולבסוף למיטב זכרוני שינוי שם המועצה נדחה ולא אושר ע"י חברי המליאה.

אבל... נכנסתי לראשונה לאתר המועצה ולהפתעתי גיליתי לוגו חדש למועצה האזורית עמק הירדן, שכותרתו "ארץ הכנרת" הלוגו של עמק הירדן, בצבעי כחול, כן הלוגו המיתולוגי הפך להיות לשולי ולא למוביל.

שאלתי בפליאה את המועצה, האם שונה שמה של המועצה ל"ארץ הכנרת"? נעניתי שלא! דיי נדהמתי ולכן, תושבי עמק הירדן, עינכם הרואות, הנה הלוגו החדש ואתם מכירים את הישן או היכנסו לאתר המועצה וראו בעינכם.

אנשי הקיבוצים, אתם שהסבים והסבתות שלכם הקימו את מה שיש כיום בעמק הירדן ובכלל את הרעיון הקיבוצי מאז 1930 ועד היום כאשר במועצה הוקמה רישמית ב-1949 זו הייתה המועצה האזורית עמק הירדן עד ש... החליט מי שהחליט בניגוד להחלטת חברי המליאה בכל זאת לשנות את השם / הלוגו אבל לא בבת אחת כי אם עקב אחר אגודל. כך אני סבור. אם זה בסדר מבחינתכם אז שיערב לכם ויבושם לכם. ואם לא, ישנם חברי מליאה רבים שיכולים להיכנס לעובי הקורה ולברר מהקורה כאן.

אנקדוטה חשובה, בגליל תחתון, ניצן פלג גם רצה לשנות את שם המועצה, הוא ערך בחירות של בעד או נגד שינוי השם אצל כלל התושבים וההחלטה שהתקבלה היא לא לשנות. ניצן פלג נענה להכרעת הרוב והציבור. שאלה של מנהיגות אמינה!אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page