top of page

הימורים הוא מס לטיפשים ולעבריינים


משטרת ישראל פועלת בנחישות כנגד תופעת ההימורים בכל הכלים העומדים לרשותה. לתופעת ההימורים הבלתי חוקיים השפעות שליליות רבות: כניסה לחובות והתמוטטות כלכלית של המשתתפים הגורמת להרס משפחות, הלוואות בשוק האפור בריבית גבוהה מאוד אשר ברוב הפעמים גוררת גם סחיטה באיומים ובכוח וכן צבירת הון שחור ע"י גורמים עבריינים שאינו מדווח ותומך בפעילות עבריינית אחרת.

במהלך סוף השבוע( 15/09) במסגרת המאבק בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים, משטרת ישראל בתחנה עפולה ביצעה פשיטה על מועדון הימורים הגרלות משחקים בלתי חוקיים בעיר בעפולה.

במהלך הפעילות נתפסו מוצגים רבים:▪️מספר עמדות מחשב ומסכים.▪️מערכות שליטה והקלטה▪️מחשבים,מקלדות ומסכים.

▪️סכום כסף מזומן כ-8000 ש"ח. עוכבו לחקירה מספר שחקנים ומפעיל המקום.

במטרה למגר את תופעת ההימורים בנוסף לחקירה הפלילית ותפיסת הציוד, בהמשך ישקל צו סגירה שיפוטי על ידי תביעות רישוי מחוז צפון.

אולי יעניין אתכם...