top of page

היכן שיש ספק אין ספק

עודכן: 29 במאי 2022


אני שואל את עצמי עד לאן ולהיכן נגיע ויגיעו הפוליטיקאים?

הרדיפה של פוליטיקאים אחרי תקשורת, מוכרת, ידועה, ברורה ונהירה לכולנו. רואים, קוראים ושומעים מהם, כל יום וכל היום. אם נשים לב בעין חדה ובאוזן קשובה, נגלה שישנם פוליטיקאים שמייצרים מצג שווא בדיוק כמו במערכון של הגשש החיוור, "השליח בבנק".


"אבל אין לי תעודה, תביא כאילו יש לך תעודה, אבל אין לי רישיון, תביא אישור כאילו יש לך רישיון, אבל אני לא יודע לקרוא, לא נורא, רק תביא לנו חשבונית שכאילו קנית ספרים... אהה אני הבנתי, אז אני אשאר בבית ולא אעבוד ואתם תשלמו לי כאילו עבדתי... יעני ישראבלוף. אתה הבנת את זה ברוך?".


כך זה קורה גם אצל מרבית הפוליטיקאים ובטבריה במיוחד, עשינו, בנינו, קנינו והכל זה אנחנו ואין בילתם. פוליטיקה בגרוש ולחם ושעשועים לעניים, שאין בה ממש לעשיה הציבורית. כך זה בטבריה, מקשקשים בזנב יותר ממה שעושים משהו באמת.


האם יש למישהו ספק שטבריה במצב קשה ושאין אופק לעיר? האם יש למישהו ספק שהפוליטיקה הישנה והחלולה עדיין מככבת אצל ציבורים רבים בעיר? האם למישהו יש ספק שהצעירים האיכותיים לא יצטרפו למניפים את דגל הפוליטיקה החדשה בבניית העיר? האם למישהו יש ספק שהריב והמדון הם נחלת הקיים בפוליטיקה בעיר? האם למישהו יש ספק שחלק מהפוליטיקאים בעיר הם לא יותר מאשר שחייני ביבים, חברים לי אין ספק! היות והיכן שיש ספק אין ספק.


בכל שבוע אני נדהם לגלות מחדש איך במקום לבנות הורסים, איך במקום לאחד כוחות מפרידים, איך במקום לדרוך על האחר בכדי לעלות עוד מדרגה בסולם מבלי להבין שאם תעזור לחברך להגיע לפיסגה תגיע יחד איתו.


אני בוש ונכלם כל פעם מחדש ממה שאני מגלה, קורא, רואה, שומע ונדהם שוב ושוב, על מקרים מצערים ואני שואל את עצמי עד לאן ולהיכן נגיע ויגיעו הפוליטיקאים?


הגענו למצב בו אדם לאדם חיה, כל אחד עושה לביתו ורק לביתו בלבד מבלי לחשוב על האחר, על החלש על הזולת. נראה שרבי עקיבא לא הבין שלא ניתן ליישם את בקשתו "ואהבת לרעך כמוך". בעם היהודי.


#פוליטיקה#תקשורת#פוליטיקאי#טבריה#העירטבריה

אולי יעניין אתכם...