top of page

דיווח על דו"חות החניה לבאים להתחסן

עודכן: 3 ביוני 2022


מערכת העיתון "כוכב הצפון" קיבלה פניות רבות בעניין דוחות החניה שנרשמו לבאים להתחסן בקופת חולים רקתי. מערכת העיתון פנתה לעיריית טבריה בכדי לנסות לסייע למקבלי הדוחות שלא לשלם את הדו"ח שקיבלו. כותב שורות אלו ביקש מהממונים שיפעילו שיקול דעת נוסף יבחנו את הדוחות אחד אחד וינסו למצוא פתרון חוקי לפטור מתשלום את מרבית מקבלי הדוחות, למעט כאלו שהקצינו בחניה על המדרכה. הדוחות יבדקו עם הגורמים הרלוונטיים ולמערכת העיתון "כוכב הצפון" תימסר תשובת העירייה בתחילת שבוע הבא.


בהעדר תשובה, מערכת העיתון תפנה אל השרים בכנסת ישראל ותבקש את התערבותם. דבר אשר לבטח לא יוסיף כבוד לעיר ולא לפרנסיה שכן ממילא כבודה של העיר אינו שוגה בשושנים.


כמו כן בוחנת המערכת של העיתון האפשרות להעמיד עו"ד שייצג את כל מקבלי הדוחות שהגיעו להתחסן שיודיעו לרשות שבכוונתם להישפט. אחרי הכל השופטים אנושיים ובמיוחד לנוכח המציאות העגומה והכואבת של המצב. ולבטח לא יאפשרו פגיעה כה לא מידתית בציבור המתחסנים ששעו לקריאות לרוץ ולהתחסן. כולי תקווה שבעירייה יעשו חישוב מסלול מחדש ויעשו את המעשה הנכון ובכך יוסי כבוד ואמון של הציבור בהם ואף יצאו בהודעה מסודרת בעניין שכל החליטו. כל שנותר הוא להמתין שבוע נוסף לתשובת העירייה.#דוחותחניה#משטרה#עירייתטבריה#כוכבהצפון#קופתחולים

אולי יעניין אתכם...