top of page

הוקם מרכז להשאלת ציוד רפואי בגליל התחתון

מרכז להשאלת ציוד רפואי בגליל התחתון

השבוע נחנך ביישוב גבעת אבני שגליל התחתון מרכז להשאלת ציוד רפואי שיקומי. מרכז "אור איתן".

המרכז הוקם על שם איתן נמימי ז"ל והוא צפוי לשרת את תושבי הגליל התחתון והסביבה. המרכז הוקם ביוזמתו הברוכה של איש העסקים ובנו של איתן נמימי ז"ל ושל הרב האזורי יוסף חיים רוזנבלט אשר צפוי גם להפעיל את המרכז. התורם אריק נמימי והרב שניהם תושבי גבעת אבני. אריק נמימי מסר כי: לכבוד הוא לי להנציח את שם אבי איתן וגם לזכות במצוות, עזרה לזולת, כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך" אשרי האיש אשר זכה לכבד ולהנציח את אביו גם במותו למען הזולת.


#גלילתחתון#גבעתאבני#איתןנמימי#מרכזלהשאלתציודרפואי

אולי יעניין אתכם...