top of page

הוגש כתב אישום כנגד רון קובי בגין עבירות על חוקי תכנון ובניה


השבוע הוגש לבית המשפט בת"א כתב אישום כנגד ראש עיריית טבריה המודח, רון קובי, בגין עבירות על חוקי התכנון והבניה. כזכור, התנהלו בעבר מספרי הליכים כנגד רון קובי ע"י עיריית ת"א, חברת החשמל בגין עבירות על חוקי התכנון והבניה. בסופו של התהליך הוגש השבוע כתב אישום שמספרו 10098/0123 כאמור.


ההשפעות של ההליך עוד יתבררו גם בשאלה האם הילכת יצחקי פנחסי תחול גם על ראשי עיר, אם נכון יהיה הדבר אזי תם הסיפור של רון קובי בהתמודדות לראשות העיר. ימים יגידו.

כמו שאנו מכירים את ראש העיר המודח, הוא ילחם וימצא את הדרך לסובב את הסביבון גם אם חנוכה עבר לא מכבר.אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page