top of page

הוגשה עתירה לבג"ץ מטעם התנועה לטוהר המידות ושני אילוז


יום לאחר אישור החוק הפרסונלי המאפשר לבועז יוסף להתמודד לראשות העיר טבריה הוגשה עתירה לבג"ץ מטעם התנועה לטוהר המידות ושני אילוז כנגד כנסת ישראל, משרד הפנים, היועצת המשפטית לממשלה, בועז יוסף, מרכז השלטון המקומי.


בעתירה מבקשים העותרים להוציא צו על תנאי וקיום דיון דחוף בעניין חקיקת החוק הפרסונלי הנקרא חוק בועז יוסף.


אם עם כל הבושה הזו והשחיתות האופפת את החקיקה ההזויה כמו גם החקירות שנרמז ונאמר שמתנהלות. בועז יוסף עוד רוצה להתמודד, מה זה אומר על בועז יוסף כאדם? בכנסת יש הרבה מניעים אישיים ואינטרסנטיים, אבל בטבריה צריכים ראש עיר אנושי, רגיש, מקצוען, אדם שלא דבק בו רבב ואיש חזון.

מי שרוצה להיות ראש עיר נבחר בטבריה רצוי, ראוי, מתחייב ומומלץ שיהיה בעל יושרה פנימית ולא יעמיד את מועמדותו מתוך אותה עיסת ביוב בה הוא וחבריו עובדי עירייה ופוליטיקאים רדודים וכולם גם יחד שוחים ומתעסקים בה זמן רב.

הציבור בטבריה ראוי להרבה יותר מאשר לשחיתות שמינתה את בועז יוסף ועכשיו מאפשרת לאותו בועז יוסף להתמודד לראשות העיר מעמדת יתרון יחסי וללא תקופת צינון
עתירה לבגץ חוק בועז יוסף נוסח סופי להמצאה (2)
.pdf
Download PDF • 2.09MB

אני מאמין שהציבור בטבריה חכם דיו בכדי להקיא מתוכו את הפוליטיקה הזו.


מוזמנים לקרוא את העתירה המלאה בקובץ ה-pdf