top of page

הבורסה בתל אביב בפער גדול אל מול הבורסות בעולם

שוק המניות בארץ בלט לחיוב לעומת השווקים בחו"ל במהלך רוב שנת 2022, ועד לסוף חודש אוגוסט. זאת מכיוון שהמשק בארץ נהנה מכמה יתרונות יחסיים בולטים:


1. בישראל האינפלציה (עליות המחירים) הייתה נמוכה יותר בהשוואה למדינות אירופה וארצות הברית.


2. עתודות הגז הגדולות שנמצאו בארץ, ממשיכים לספק ולעצור את התייקרות מחירי האנרגיה שהשתוללו עד לאחרונה בעיקר באירופה. הגז נמכר גם לשכנה הגדולה שלנו מצרים, שמעבירה אותו למדינות אחרות במרווחים גדולים מאוד.


3. ישראל נחשבת למעצמת היי-טק ומובילה בחדשנות ופיתוח ולכן נהנינו מזרימת השקעות ורכישות של חברות ישראליות לאורך שנת 2022, השקעות אלה תרמו לכניסת מטבע זר, והיו גורם משמעותי באפקט העושר שנוצר בחברות ההי טק ובקרב העובדים שלהן. אפקט זה היווה גורם מאיץ להמשך ההתייקרויות של מחירי הדירות. שוק הדיור נהנה עד לאחרונה מעליות מחירים מתמשכות שהחלו בשנת 2008, להזכירכם במשבר 2008 הורדה הריבית במשק וברוב השווקים המפותחים לכיוון ה-0 על מנת לעודד את ההתאוששות הכלכלית. לכן ההלוואות הזולות דחפו והאיצו את עליות שוק הדיור בעשור האחרון והיוו חלק נכבד מהתייקרות המחירים החריגה בשנת 2022.


האצת עליית הריבית במשק בשילוב העלאות הריביות בעולם, פגעו בשווקי ההון, והובילו להפסדים כבדים בשווקי ההון ובמיוחד בשוק הנחשב בטוח בדרך כלל, שוק איגרות החוב. אך בעוד שבאמריקה האינפלציה מראה כבר כמה חודשים , סימנים שהיא נבלמת ומשנה מגמה, אצלנו רק המדד האחרון מתחיל להראות סימני בלימה. על כן השווקים בעולם החלו לעלות לאחרונה ובעיקר בשלושת החודשים האחרונים, בציפייה לתחילת הקלה בנשק הריבית , כלומר התחלת הורדות ריבית בהמשך השנה מצד הנגיד האמריקאי בעיקר. נקווה שהציפיות אכן יגשימו את עצמן, והנגיד האמריקאי ישנה כיוון ויתחיל להוריד את הריבית בחודשים הבאים. לעומת השווקים בעולם, הבורסה בתל אביב שבלטה לחיוב עד סוף חודש אוגוסט, שינתה כיוון לשלילה, ולא מתאוששת מהירידות החדות שחוותה ברבעון האחרון. כך נוצר מצב של ביצועי חסר לא קטנים של שוק המניות המקומי, אל מול שווקי ההון בעולם.


ביצועי החסר הללו נובעים מפסימיות וחשש של המשקיעים בארץ ובעולם בעיקר כתוצאה מההיחלשות הניכרת של מגזר ההיי-טק והשפעתו על הכלכלה בארץ.


אבל, יש לקחת בחשבון כי, פסימיות ופחד בצורה חריגה, מייצרים הזדמנויות השקעה להמשך השנה. הפער הגדול שנוצר בין שוק המניות בארץ אל מול העולם ייסגר בשלב מסוים ולא ארוך. או שהשווקים בעולם ירדו בצורה ניכרת אל מול תל אביב, או שהשוק המקומי שלנו ידביק את הפער מולם. במידה ונראה שיפור בכלכלה, ביחד עם בלימת התייקרות מדדי המחירים, אני מניח שהפער ייסגר מהר מאוד ובאופן חיובי.


שבת שלום. שלומי ויזל נייד. 0507295785 מייל. vizel58@zahav.net.il אתר. https://vizel-invest.co.il


#שלומיויזל #שוקההון #מניותוקופותגמל #הבורסהלניירותערךתלאביב #יועץהשקות


4 צפיות

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page