top of page

האקדמית גורדון תואר ביום חמישי בסגול, לציון יום המודעות לאנשים עם מוגבלות

בנין האקדמית גורדון יואר ביום חמישי הקרוב 1.12.22 (מצדו של רחוב טשרניחובסקי) החל מהשעה 17:00 באור סגול, כחלק ממיזם "לילה סגול" ולרגל היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות.

סטודנטיות מהחוג לחינוך מיוחד במוקד כו"ח (בנושא כבדי שמיעה וחרשים) על רקע בנין המכללה באור הסגול.


מיזם 'לילה סגול' החל לפני שלוש שנים בהובלת מפעל הפיס, אתר "שווים" והמרכז לשלטון מקומי. 180 מבנים מכל רחבי הארץ יוארו הפעם בסגול כאשר הנושא השנתי הוא “העלאת מודעות לנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, בקהילה ובעבודה”. האקדמית גורדון נוטלת חלק בפעילות זו החל משנתה הראשונה בארץ וכחלק מכלל הפעולות אותן מבצעת למען שילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה ובתעסוקה.


המכללה מקדמת תוכניות הכשרה ללומדים עם צרכים מיוחדים. יש בה במקביל חוגים מקצועיים להכשרת סגלי חינוך החל מתואר ראשון בחינוך מיוחד עם תעודת הוראה, תואר שני בחינוך משלב ועוד.


בין באי המכללה סטודנטים וחברי סגל עם מוגבלויות שונות. בתוך כך, 12% מחברי הסגל המנהלי הינם עובדים עם צרכים מיוחדים אשר משולבים במחלקות השונות ונהנים מליווי אישי.


האקדמית גורדון מקדמת מחקרים בנושא שילוב של לומדים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים בחינוך, ובכלל בחברה, והיא אף מסייעת בכך למוסדות לימוד בחו"ל.

לילה סגול באקדמית גורדון. 1.12 החל משעה 17:00.

עולה רק שאלה אחת: למה מפעל הפיס מעביר כספים לרשויות מקומיות שבהם אין בהם הנגשה מלאה לאנשים מוגבלים הרי יש חוק לגבי נגישות. תפעלו בכח כי הרשויות לפחות בטבריה אין נגישות לנכים אז אתם מדברים על עיוורים וחרשים לא הגזמתם מעט?. אבל אם מפעל הפיס יעצור תקציבים לרשויות יהיה נגישות לכולם.