top of page

האם רווק צריך קצבת שארים בקרן פנסיה?
בכתבות הקודמות כתבתי והסברתי לגבי חשיבות קרן הפנסיה, הן בהיבט החיסכון, כדאי ורצוי לצבור סכום גדול ככל האפשר כדי לקבל קצבה חודשית מכובדת מיום הפרישה מעבודה (בקרן הפנסיה החדשה יש מקדם המרה אשר נקבע בהתאמה לתוחלת החיים ,בעזרת מקדם זה ניתן לחשב איזו קצבה יקבל החוסך הגמלאי מהקרן, כיום המקדם הוא מעל המספר 200, המשמעות היא כי על כל חיסכון של כמיליון ₪ הגמלאי יקבל כחמשת אלפים ₪ לחודש כגמלה, סכום החיסכון שנצבר חלקי המקדם),ומצד שני יש את ההיבט הביטוחי של הקרן. ביטוח הנכות וביטוח השארים.

שארים הם בן/בת הזוג של המבוטח בקרן הפנסיה הזכאים לקצבה של עד 60% מהשכר המבוטח של העמית לכל החיים, ילדיו עד גיל 21 הזכאים לעד 40% מהשכר המבוטח של העמית, ולבסוף הורה נתמך על ידי העמית בקרן הפנסיה הזכאי לסך מירבי של 20% מהשכר המבוטח. יש לשים לב לכך שסך כל הקצבאות של שארי העמית המבוטח לא יעברו את סכום קצבת השארים(100% לפי ברירת המחדל מהשכר המבוטח) ,במידה וסכום הקצבאות יעלה על 100% מהקצבה לשארים, תופחת/תבוטל הקצבה להורה הנתמך.


ומה לגבי מי שאין לו שארים לפי תקנון קרן הפנסיה?! לדוגמה רווק.

במקרה של רווק, ניתן ורצוי לבטל את ביטוח השארים למקרה מוות וכך להגדיל את מרכיב החיסכון בקרן, דבר שישפיע לטובה על גובה הקצבה שיקבל העמית החוסך בקרן בעת הפרישה מעבודה. יש לציין כי על העמית לפנות לקרן ולהוכיח כי הוא רווק, במידה והקרן תאשר לו את הוויתור על ביטוח השארים, הוא יהיה תקף למשך כשנתיים. העמית המבוטח יידרש כל שנתיים להגיש בקשת ויתור.

שבת שלום וחג שמח, שלומי ויזל.

גילוי נאות: אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן.

#שוקההון#פנסיה#ביטוחשארים#קרןפנסיה#שלומיויזל

10 צפיות

אולי יעניין אתכם...