top of page

האם טבריה בדרך להיות עיר מאופסת אנרגיה?


משרד האנרגיה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה הכריזו על שמונה רשויות מקומיות שנבחרו במסגרת קול קורא לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה בנכסי הרשויות המקומיות, ביניהן העיר טבריה.

המיזם המשותף הינו צעד נוסף במסגרת צעדי המשרד לעמידה ביעדים אליהם התחייבה ישראל במסגרת החלטות הממשלה להעלאת שיעור ייצור אנרגיה מתחדשת והפחתת צריכת האנרגיה, וקידום הרשויות המקומיות כשחקניות מפתח במעבר לאנרגיה מקיימת.

המיזם נועד לבנות ולהטמיע מתודה חדשנית לאיפוס אנרגיה בנכסיה של העיר טבריה, ובמסגרתו ישתתפו אנשי הרשות בהכשרות וימי עיון, שמטרתם לספק ידע וכלים בתחום של איפוס אנרגיה בארץ ובעולם, וכן ילוו על ידי מנטור מקצועי למשך 10 חודשים עד לכתיבת תכנית מעשית ויישומית, הכוללת מודל עסקי לביצוע איפוס אנרגיה בנכסי הרשות.

בשני העשורים האחרונים, יותר ויותר רשויות מקומיות בעולם מתאגדות לצורך נקיטת יוזמות והובלת תהליכים במטרה לצמצם את ההשפעה של המרחב הבנוי על ההתחממות הגלובלית. ערים רבות בעולם מובילות ומקדמות תכניות ארוכות טווח שמטרתן איפוס אנרגיה ופליטות פחמן במבנים ברשותן. דוגמאות לכך אפשר לראות גם במסגרת איגודים בינלאומיים שונים כדוגמת ה- C40 Cities, ארגון ICLEI וכן בישראל במסגרת פורום ה- 15.

קידום של איפוס אנרגיה בעיר טבריה, במסגרת תכנית פעולה ארוכת טווח, יאפשר לעירייה לנהל, לעקוב ולייעל את השימוש במרחב הבנוי הקיים והמתוכנן בעיר לטובת התייעלות וייצור אנרגיה מתחדשת, זאת תוך יצירת הכנסה וחיסכון כלכלי לרשות המקומית. התכנית תחזק בנייה חדשנית ואיכותית תוך שמירה על כדאיות וסביבתית.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page