top of page

האם ההחלטה האחרונה של אביגדור ליברמן ואיילת שקד בתפקיד תהיה לאשר העלאות חריגות של ארנונה לעשרות רשוי

איגוד לשכות המסחר לשרי האוצר והפנים: לא לאשר במחטף של הרגע האחרון העלאות ארנונה חריגות של עשרות מיליוני שקלים בכ-40 ערים ורשויות מקומיות.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "נוכח העובדה שה-15 בדצמבר 2022 הוא התאריך האחרון למתן האישורים, השרים ליברמן ושקד צריכים להקפיא הטיפול בנושא זה ולהעביר את הטיפול לממשלה הבאה. זאת על מנת לאפשר מדיניות מחושבת ונכונה לבלימת יוקר המחייה".

האם המהלך האחרון של שר האוצר אביגדור ליברמן ושרת הפנים איילת שקד בתפקידם יהיה להעניק אישורים חריגים להעלות, בעשרות מיליוני שקלים, את הארנונה בשורה ארוכה של רשויות מקומיות ועיריות? באיגוד לשכות המסחר קוראים היום לשרים לדחות את ההחלטה, שאמורה להתקבל עד יום חמישי הקרוב, שמשמעותה הכבדה נוספת על יוקר המחיה.

באיגוד קוראים להשאיר את ההחלטה האם להעלות את מס הארנונה החריג לממשלה החדשה שאמורה לקום בימים הקרובים.

בפניה של עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לשרי האוצר והפנים אביגדור ליברמן ואיילת שקד, ולשרי האוצר והפנים המיועדים, בצלאל סמוטריץ' ואריה דרעי, קורא לין שלא לאשר אף העלאה חריגה במס הארנונה לאף רשות מקומית אלא להשאיר זאת להחלטת הממשלה הבאה. במקביל, לין קורא כן לאשר בקשות להפחתת מס הארנונה לרשויות שביקשו זאת.

אין שום הצדקה להעלאות חריגות נוספות של הרשויות המקומיות, הן צריכות לעשות מאמץ של התייעלות וחסכון

"אנו נמצאים בעיצומו של מאבק לבלימת יוקר המחיה בישראל" אומר לין. "זה מחייב מאמץ של כולנו ורשויות המדינה אמורות אף לתת דוגמא ולהוביל את המאבק. אין שום הצדקה להעלאות חריגות נוספות של הרשויות המקומיות, הן צריכות לעשות מאמץ של התייעלות וחסכון. העלאות החריגות במס הארנונה הן הרסניות להרבה ממשקי הבית ולהרבה מעסקים הקטנים והבינוניים הנאבקים על קיומם".

"אני מציע" כותב לין לליברמן ושקד, "כי נוכח העובדה שה-15 בדצמבר 2022 הוא התאריך האחרון למתן האישורים, תקפיאו הטיפול בנושא זה ותעבירו את המשך הטיפול בו לממשלה הבאה, זאת על מנת לאפשר מדיניות מחושבת ונכונה לבלימת יוקר המחייה".

בקשות לתוספת חריגה של עשרות מיליוני שקלים בהתאם לנוהל הקבוע, מס הארנונה המוטל על משקי הבית ועל עסקים מתעדכן בתחילת כל שנה. זאת על פני נוסחה המשקללת את עליית מדד המחירים לצרכן ואת השינויים בשכר במגזר הציבורי. על פי נוסחה זאת, בעשר השנים האחרונות התייקרה הארנונה בכ-4.3 מיליארד ₪.

מתוכם 80% בגין שיעור העליה במדד השכר הציבורי ו-20% בגין שיעור השינוי במדד המחירים. בהתאם לאותה נוסחה, הארנונה לשנת 2023 צפויה להתייקר, באופן רוחבי, ב-1.37%. משמעות ההתייקרות היא תוספת מס של כ-400 מיליון ש"ח שתוטל על הציבור הרחב ועל המגזר העסקי בשנת 2023.אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page