top of page

ד"ר משה בן עמי קיבל תואר - פרופסור אמריטוס מטעם אוניברסיטת בר אילן


בטקס חגיגי שהתקיים ביום שני, 3.1.22 הוענק לפרופ' משה בן עמי, עד זה לא מכבר מנהל האגף לאם ולילוד במרכז הרפואי פדה-פוריה, תואר פרופסור אמריטוס מטעם אוניברסיטת בר אילן. התואר המכובד הוענק לפרופ' בן עמי כאות הוקרה והערכה על הישגיו האקדמיים ותרומתו לאוניברסיטה.


פרופ' בן עמי היה מנהל מערך נשים ויולדות הצעיר בארץ כשנכנס לתפקיד ב1996.


כשהוקמה הפקולטה לרפואה של אונ' בר אילן בגליל, הוא התבקש ע"י הדיקן המייסד, פרופ' טור כספא להיות שותף להקמה. פרופ' בן עמי מונה לסגן דיקן ובהמשך משנה לדיקן ושימש בתפקידים אלה במשך 7 שנים. במרץ 2021 הוא פרש לגמלאות והיום הוא משמש כרופא במחלקת יולדות.


#פרופ'משהבןעמי#אוניברסיטתבראילן#רופאנשים

אולי יעניין אתכם...