top of page

דואגים לדור השלישי


קבלת החלטות עבור אדם שלא יוכל בעתיד לקבל את ההחלטות בעצמו

ייפוי כח מתמשך האם לדאוג כבר היום בשביל המחר שלכם?

כולם מכירים את המושג ייפוי כח. ישנם לא מעט סוגים של ייפוי כח. ייפוי כח לעו"ד, ייפוי כח נוטריוני, ייפוי כח להעביר את הרכב מבחן שנתי או ייפוי כח להעברת בעלות על רכב. חלק מייפויי הכח מוכרים וחלקם לא ממש ברורים וידועים.

בשנת 2016 נכנס לתוקפו תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונוספו סעיפים רבים לחוק המאפשרים בין היתר לאדם לייפה את כוחו של אדם אחר במגוון תחומים מבלי לקבל את אישור בית המשפט לכך. להלן מספר שאלות שנשאלו בעניין.


מה זה ייפוי כח מתמשך? - אפשרות לתת לאדם כשיר וגופו ובנפשו למנות אדם אחר שיקבל בשבילו החלטות משמעותיות למקרה ואותו אדם ייכנס למצב של חוסר כשירות.


למה צריך ייפוי כח מתמשך? - לייצר היום מנגנון של קבלת החלטות עבור אדם שאנו חוששים שלא יוכל בעתיד לקבל את ההחלטות בעצמו. ובמילים אחרות לתכנן כבר היום מי ידאג לנו בעתיד.


מאיזה גיל ניתן לחתום על ייפוי כח מתמשך? - כל אדם מעל גיל 18 שמבין את המשמעות של ייפוי כח מתמשך, יכול לערוך ייפוי כח מתמשך.


מה היה עד כה? - קרוביו של האדם שלא מסוגל לקבל החלטות בעצמו היו פונים לבית המשפט ומבקשים מינוי אפוטרופוס, זאת לאחר קבלת חוות דעת מתאימה מרופא מומחה, תגובת המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית ומתן התייחסות של היועץ המשפטי לממשלה (האפוטרופוס הכללי).


ההליכים בבתי המשפט בדר"כ ארוכים, מסורבלים ויקרים ועד שניתן מבימה"ש מינוי של אפוטרופוס חולף זמן יקר והאדם שנצרך למינוי נשאר ללא טיפול מיטבי ומבלי שישאלו אותו מי יטפל בו וכיצד. בייפוי כח מתמשך הממנה שעלול להיקלע למצב של חוסר יכולת לקבל החלטות בעצמו, בוחר מראש במישהו שעליו הוא סומך ואוהב, בכדי שיקבל את החלטות עבורו ומנחה את אותו מיופה כח מראש איך וכיצד לפעול. מה שלא תמיד מתאפשר בהחלטה של בימיה"ש.


איך ייפוי הכח המתמשך פועל? - ברגע שהממנה נכנס למצבו בו הוא איננו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו, ייפוי הכח נכנס לתוקף מיידית ע"פ מנגנון שנקבע מראש ומיופה הכח מקבל את הסמכות להחליט עבור הממנה את ההחלטות בשבילו בהתאם להנחיות שקיבל.


האם צריך למנות אדם אחד בלבד כמיופי כח? - לא. ניתן למנות מספר אנשים שיהיו מיופי כח עבור אותו אדם.

איזה החלטות ניתן לקבל? - ככלל החלטות בנושא אישי, רפואי ורכושי. לדוג' האם להישאר בבית או לעבור לדיור מוגן, היכן וכיצד לקבל טיפול רפואי, כיצד להשקיע את הכסף? החלטה בדבר שגרת היום, סוגי מאכלים ועוד בסייגים שנקבעו בחוק.


מי צריך לערוך ייפוי כח מתמשך? - מומלץ כי כל אדם שלא מונה לו אפוטרופוס ידאג שיהיה לו ייפוי כח מתמשך. שהרי כל אחד יכול להגיע ח"ו למצב בו יחדל להבין כמו במקרה של תאונה, דמנציה והזדקנות.


האם ניתן לתת ייפוי כח רק לנושאים ספציפיים? - בהחלט ניתן לקבוע שמיופה הכח ידאג רק לעניינים הרכושיים ולא לעניינים הרפואיים או לחילופין לתת לכל תחום מיופה כח אחר.


האם ייפוי הכח מחליף צוואה? - לא. ייפוי הכוח המתמשך נועד לתת פתרון למצב שאדם שנמצא בחיים ולא מסוגל לטפל בענייניו השוטפים. צוואה נועדה לטפל בענייני הרכוש שלאחר המוות.

מי מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך? - רק עורכי דין שעברו הדרכה מתאימה וקיבלו הסמכה ספציפית מהאפוטרופוס הכללי.


מדור זה הונגש ע"י עו״ד אסף ג׳רבי. 054-4980149 ועו״ד תומר קרמר. 052-3260386


אין לראות באמור כייעוץ משפטי מחייב ניתן להגיע אלינו לפגישת יעוץ ללא עלות על מגוון נושאים משפטיים.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page