top of page

בדרך לפתרון בעיית הפקקים על ציר פוריה-טבריה

שני נתיבי תנועה יפתחו בקרוב ממקטע הכביש המדובר לתוך טבריה עילית: האחד לשכונת משה"ב והשני לרמת טבריה. עוד שני פרויקטים משמעותיים בתחום התחבורה שהונחו על שולחן משרדי הממשלה והם צפויים לחלץ את העיר מהפקקים המעיקים.הפקקים המטרידים שהפכו לנחלת הנהגים על ציר התנועה בין בית החולים פוריה לטבריה, צפויים בקרוב להצטמצם באופן משמעותי. הדבר יתאפשר בעקבות ישיבות אותן ניהל יו"ר הוועדה הממונה, בועז יוסף, עם משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון.


כבר בחודש הקרוב יפתח לתנועה ציר הנסיעה בין כיכר הזורעים למשה"ב שבשיכון ד'. הציר הזה ישחרר באופן ניכר את העומסים וינתב את התנועה לטבריה עילית במסלול נוסף.


בנוסף, סוכם שבתוך ארבעת החודשים הקרובים תסתיים סלילת כביש נוסף, 1.5 ק"מ דרומית יותר מכיכר הזורעים, שיחבר את כביש פוריה-טבריה לרחוב בית הילל ברמת טבריה (יציאה בסמוך לבריכה העירונית ומרכז הטניס) ציר זה יחסוך מהנהגים זמן יקר של נסיעה בפקקים כבדים עד לכיכר בצומת גני איילון.

למעשה שני צירי התנועה החדשים לתוך טבריה מכיוון מערב, ישרתו בהמשך גם את תושבי "טבריה המושבה" כשתיבנה ותאוכלס.


הרחבת כביש פוריה-טבריה לדו מסלולי

הישג נוסף מול משרד התחבורה ונתיבי ישראל, נרשם כאשר המקטע שבין צומת פוריה לבית החולים פוריה, יורחב לדו מסלולי ודו נתיבי. כשיחלו עבודות הרחבת הכביש לשני הכיוונים, כיכר הכניסה לטבריה עילית (בסמוך לגני איילון) תוסר ובמקומה תתבצע במקום הסדרת תנועה חדשה עם הצבתם של רמזורים.


כמו כן, עם ההגעה לצומת המדוברת מכיוון פוריה, לא יצטרכו הנהגים להמתין ברמזור כדי לפנות לטבריה עילית, אלא ייסלל בעבורם נתיב לגלישת התנועה ימינה ללא המתנה, מה שיאפשר לתנועה באזור לזרום ללא פקקים מיותרים.


יו"ר הוועדה הממונה בועז יוסף אמר: "הסיכומים הללו הם בהחלט בשורות טובות לנהגים. פתיחת שני צירי התנועה לכיוון טבריה עילית תקל משמעותית על התנועה במקום וגם תסייע בהצלת חיים. זו עוד דרך להיטיב עם איכות החיים של תושבי טבריה והמבקרים בה ואנחנו נמשיך ונפעל מול משרדי הממשלה".


פתיחת צירי תנועה נוספים לטבריה וממנה ביקש יו"ר הוועדה הממונה הנמצא בקשר רציף ובשיח מתמשך עם משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון על מנת לבצע פתיחת צירי תנועה נוספים. ביצוע "ציר החשמונאים" המחבר בין רחוב החשמונאים לחוף גיא ליציאה הדרומית וכן כביש נוסף שיחבר בין צומת "המצפור" לכביש 348 - היציאה הצפונית מהעיר.

#כבישפוריהטבריה#פקקים#בעייתפקקים#נתיביתנועה#טבריהעלית#טבריה#רמתטבריה#העירטבריה

#רחובביתהלל#טבריההמושבה#ביתחוליםפוריה#תנועהחדשה#רמזורים#כיכרכניסה#בועזיוסף#חוףגיא

#משרדיממשלה#פתיחתציר#צומתמצפור#יציאהצפונית


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page