top of page

אר בי אנד בי – וילות אירוח או צרה צרורה

וילות ודירות אירוח הוא עסק שהתפתח רבות בשנים האחרונות והפך למטרד ציבורי רציני. לבעלים יש רווחים נאים. יהודים, היכן שיש רווח, העסק משגשג ומתפתח. לראשי המועצות והעיריות יש בעיה רצינית מבחינה חוקית ומשפטית.

נתי אלפסי היה החלוץ במאבק באזורנו והוא ביצע ניתוק חשמל לווילת אירוח במגדל. משם נסללה הדרך לאחרים לפעול בדרך המשפטית והחוקית.

מאת: חיים חליוה

נושא וילות או דירות האירוח התפתח בשנים האחרונות באופן כזה שהוא הפך להיות למטרד ציבורי לשכנים במיוחד כאשר מאחורי העסק הזה יש רווחים גדולים לבעלי הנכסים. וליהודים היכן שיש רווח העסק משגשג ואילו ראשי המועצות / העיריות / היישובים נתקלים בבעיה רצינית מבחינה חוקית משפטית.

גם חלק מראשי העירם והמועצות הסמוכים לאזור הכנרת החלו לפעול בדרך המשפטית והחוקית למיגור התופעה, אבל לא כולם.

הבסיס ליכולת של הרשות המקומית לפעול כנגד כל וילה מבוסס על חוקי התכנון והבניה. לכל יחידת דיור / בית ניתן היתר בניה לבית מגורים ולא לוילת אירוח המצריכה היתרים אחרים ובמרבית המקרים כלל אינה נינת לאישור היות והיא לא מאושרת בתב"ע של היישוב המדובר. מכאן הכוח והסמכות לפעול היות וההיתר ניתן לדירת מגורים לא לדירת אירוח.

מי שניתן האות ע"י נתי אלפסי הלך ראש המועצה בעמק הירדן בעקבותיו ופעל במסגרת אכיפת החוק גם בפוריה עלית. ראש המועצה בעמק הירדן הצליח בוילה הראשונה ומשם הוא המשיך לעוד מספר וילות אירוח המבוססות על אר.בי.אנד.בי והמועצה הגישה כנגדם כתבי אישום, צווי סגירה ועוד...

בטבריה, כמובן כמו בטבריה, אין הרשות והממונה מטעם המדינה בועז יוסף פועלים כלל נגד התופעה למרות ציבור רב של מתלוננים על רעש, על התופעה, על ערמות הזבל שזה מייצר, על מוזיקה מחרישת אוזניים העדר מקומות חניה בהתאם ומכאן הדרך לתלונות הציבור הרבות פתוחה. אבל זה לא מפריע לאיש בעיריית טבריה שנהנית מהארנונה אותה היא מחייבת את בעלי וילות האירוח כתיירות ולא כמגורים. בטבריה הרשות המקומית לא פועלת כלל לעצם הפרת החוק והדין מבחינת תכנון ובניה ועולם כמנהגו נוהג.

צא ולמד מקור לפריצות בחוק על חשבון איכות החיים שלנו התושבים ביישובים ובערים היא בעייתו הגדולה של הציבור, עשיית הכסף הקל לבעלי וילות האירוח משגשג על חשבון הציבור הקבוע של הרשות / המועצה.וילות ודירות אירוח עסק שהתפתח בשנים האחרונות והפך למטרד ציבורי רציני. לבעלים יש רווחים נאים. יהודים, היכן שיש רווח, העסק משגשג ומתפתח. לראשי המועצות והעיריות יש בעיה רצינית מבחינה חוקית ומשפטית.

נתי אלפסי היה החלוץ מאבק וביצע ניתוק חשמל לווילת אירוח במגדל. שם נסללה הדרך לאחרים לפעול בדרך המשפטית והחוקית.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page