top of page

אלגאלי יהושע - סיום העסקה האומנם?

עודכן: 20 ביוני 2022

השבוע סיים יהושע אלגאלי את תפקידו כמנהל משאבי אנוש בעיריית טבריה.
יהושע אלגאלי יחשב בין דפי ההיסטוריה כמנהל אגף ברשות מקומית שקיבל שכר ואחזקת/רכב במשך שנה ללא מכרז כחוק מהקופה הציבורית, קרי מהכסף של כולנו.

העירייה הוציאה מכרז חדש לתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש

פסק הדין ההזוי לדעתי שניתן ע"י בית הדין לעבודה, שאישר עצימת עין לנוכח הממצאים הזועקים לשמיים והכל בכדי להגיע לסגירת עוד תיק והכל תחת עיניהם ואוזניהם הפקוחות של נציגי הציבור בבית הדין לעבודה שמילאו פיהם מים וכלל לא ייצגו את הציבור בהתאם לשליחותם פשוט מוכיח עד כמה אמון הציבור במערכת המשפט בצדק נמצאת בשפל המדרגה והיא עוד ממשיכה לאבד את אמון הציבור בשל מקרים שכאלו.


פסק הדין דאז עוד האריך את תקופת ההעסקה של אלגאלי עד ל-14.2.2022 והשבוע הוא סיים את עבודתו בעירייה. האם אתם מאמינים שהוא סיים? אני לא! הוא יחזור בדלת המסתובבת והכל באישור בית הדין לעבודה שהכשיר למעשה לראשונה תשלום כספי ציבור לעובד שנקלט לעבודה ללא מכרז.


אסור לשכוח, כל תהליך המכרז נולד בחטא והיה מונח לנגד עיניו הפקוחות של משרד הפנים על כל בכיריו.


ובכל זאת קופת הרשות שילמה לעובד ללא מכרז במשך שנה שכר ורכב. אמרנו מדינה ומערכות רקובות לזו הכוונה. אין לזה אח ורע. ורק לחשוב שהכסף הגיע מהקופה הציבורית שניזונה וגדלה מדוחות חניה שלא כדין לכאורה, מרישום דוחות בימי שישי שבת ובלילות בשכונות העיר בכדי לשלם כספים שלא כדין מעוררת בי חלחלה.


העירייה הוציאה מכרז חדש לתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש, אני לא דואג ואני כמעט בטוח שאלגאלי ישתתף וגם יזכה במכרז תחת עינו הפקוחה של בית הדין לעבודה ושל משרד הפנים. אחרי הכל מדינת ישראל ולי זכור גם הגזבר גל סמו למטיבים לזכור.


וכמו שאני נוהג לסיים במקרים מבישים, בטבריה כמו בטבריה הכל יכול להיות, גם זה. שבת שלום.

#עירייתטבריה#פרשתאלגאלי#מכרז#ביתהדיןלעבודה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page