top of page

אושר תקציב מועצה אזורית הגליל התחתון לשנת 2023!

אושר תקציב מועצה אזורית הגליל התחתון לשנת 2023 ברוב של 14 תומכים ומתנגד1. סכום היקף הפעילות המאוחד של המועצה והמרכז הקהילתי עומד על 167 מיליון ₪, ובנוסף עוד כ-12 מיליון ש"ל לתקציב הפיתוח כנגזרת מתכנית החומש מתחילת פעילותה של הנהלת המועצה הנוכחית גדל תקציב הרשות באופן מצטבר בשיעור של למעלה מ-20%.

צילום: דוברות המועצה

על אף הצמיחה והגידול בפעילותה של המועצה וכתוצאה מכך גם העלייה בהיקף התקציב שאושר הערב, אישורו של תקציב 2023 הוא המאתגר ביותר שידעו כלל ההנהלות וראשי הרשויות במרחב הכפרי ללא יוצא מן הכלל בשנים האחרונות והוא מהווה אתגר לאומי של ממש ביכולותיהן של הרשויות להמשיך ולספק שירותים מוניציפליים ראויים לתושביהם.


אתגר התקציב המרכזי לשנת 2023 מגיע בצל חוסר היציבות השלטונית בישראל ועל רקע מחסור תקציבי של למעלה מ-5 מיליון שקלים וזאת בגין עליית המחירים במשק בכלל והעלייה בתחום ההיסעים לחינוך בפרט, שם נסקו כלל המחירים מעלה ובכללם רכיב ההסעה עצמה, ביטוחים, דלק ועוד, כאשר מנגד נותר על כנו סכום התגמול שמקבלת הרשות בגין כל תלמיד והוא נותר על סך נמוך אשר עודכן לאחרונה רק בשנת 2012.


אגף הכספים בהובלתו של גזבר המועצה שלמה אלקחר ביחד עם חברי מליאת המועצה, נציגי ההנהלה ומנהלי האגפים ברשות שקדו במשך למעלה מחודשיים והפכו כל אבן בכדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה במתן שירותים מוניציפליים ובפעילויות חינוכיות שמספקת המועצה.


מבין מגוון החלופות השונות לקיצוצים החליטה המועצה כמדיניות לגעת בראש ובראשונה בנושאים רוחביים דוגמת הגבלה של שעות נוספות, קצובה של קילומטר לרכבי מועצה, צמצום ההשתתפות בכנסים, צמצום סעיף כיבודים ועוד. בנוסף הוחלט לשנות את שיטת התקצוב בתחום נושאי הפיתוח והם הועברו לתב"ר כך שהביצוע שלהם יתבסס על כספים הצפויים להתקבל מהיטלי השבחה ולא על התקציב השוטף.


על אף אלו חשוב לזכור שתקציב המרכז הקהילתי של המועצה לא נפגע אלא להיפך, נפח הפעילות של המרכז גדלה בשנה האחרונה והיא צפויה להתעצם עוד יותר בשנה הבאה בדמות תחומי פעילות חדשים ואיכותיים בעבור מספר אוכלוסיות, החל מהפעלה סדורה של תכנית יל"א לצהרוני בתי הספר, כלה בפיתוחה של הקדרה למגוון רחב של פעילויות בעבור הגיל השלישי והמשך באיגום פעילות חוגי הספורט וההעשרה ביישובים עצמם שנכנסו למסגרת המקצועית והמסודרת של המרכז הקהילתי.


במסגרת האתגרים התקציביים של שנת העבודה 2023 ממשיכה המועצה לשמור על איזון תקציבי ללא גרעון מצטבר. בנוסף ממשיכה המועצה להקטין באופן עקבי את אחוז עומס המלוות שלה כאשר המשמעות היא יכולות גדולות יותר של גמישות ותמרון כספים גם במהלך שנת העבודה וגם בין תקציבים.


במהלך 5 השנים הקרובות צפויה המועצה להקטין את אחוז עומס המלוות שלה אל מתחת לרף ה-30% שעמד על למעלה מ-55% עם כניסתה של ההנהלה הנוכחית בשנת 2018.


הנהלת המועצה וכלל ראשות וראשי הרשויות במרחב הכפרי ממתינות וממתינים לתחילת עבודתה של הממשלה החדשה אשר תידרש לאתגר הלאומי של עדכון תקציבי החינוך במרחב הכפרי שלא עודכנו משך למעלה מעשור, ובכך יאפשרו עדכוני תקציב ראויים ברשויות שנפגעו כספית בשנה האחרונה.


במועצה מבקשים להודות לכל העמלים והעמלות שהצליחו להפיק תקציב ראוי ומאוזן בצל האתגרים המורכבים שכאמור עוד טרם נראו בשנים האחרונות.


תודה לגזבר המועצה שלמה אלקחר, לסגניתו רו"ח אורטל יצחק ולמנכ"ל המועצה נפתלי פרידלנדר אשר הובילו את בנייתו של התקציב ביחד עם חברי מליאת המועצה ראשי הועדות השונות האמונים על אישור התקציב וביחד עם מנהלי האגפים האמונים גם על הגדרת הצרכים המקצועיים וגם על הביצוע שלהם.